Umiejscowienie stomii

Procedura medyczna, na podstawie której określone zostaje optymalne miejsce operacyjnego wyłonienia stomii. Prawidłowe wyznaczenie miejsca wyłonienia stomii przed zabiegiem operacyjnym ma zasadniczy wpływ na cały proces leczenia i rehabilitacji. Stomia wyłoniona w dobrze wyznaczonym miejscu pozwala uniknąć w przyszłości potencjalnych problemów takich jak podciekanie treści jelitowej pod płytkę stomijną, trudność w doborze sprzętu stomijnego, podrażnienia skóry, dyskomfort psychiczny i fizyczny. Wyznaczając miejsce wyłonenia stomii należy wziąć pod uwagę: aktywność fizyczną, wykonywany zawód, sprawność manualną, percepcję wzrokową, występowanie fałd czy nierówności skóry oraz blizn pooperacyjnych. Miejsce wyłonienia stomii wyznacza pielęgniarka sprawdzając ułożenie brzucha pacjenta w trzech pozycjach: stojącej, siedzącej i leżącej.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na