Endoskopowe badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala na pobranie wycinków do badania histopatologicznego i umożliwia m.in.. wykrycie wczesnej postaci raka żołądka.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na