Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Stomicy to 65.000 Polaków, żyjących takim samym życiem jak inni. Pracują, uczą się, a na emeryturach też realizują swoje pasje. To czego pragną, to mieć zwyczajne życie. Tymczasem od 2003 roku nie nastąpiła żadna waloryzacja na finansowanie dla nich zaopatrzenia w sprzęt stomijny: różnego rodzaju worki i środki pielęgnacyjne.

Fundacja STOMAlife od dawna otrzymywała od pacjentów liczne uwagi dotyczące wysokości refundacji na zaopatrzenie w sprzęt. Dochodziły do nas głosy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do prac nad zmianami zasad zaopatrzenia w sprzęt stomijny. Liczyliśmy bardzo, ze zostaniemy zaproszeni do tych prac. Dlatego, chcąc dysponować twardymi danymi zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badania aktualnego poziomu zaspokojenia potrzeb stomików w obszarze zaopatrzenia w tak niezbędny im do codziennego funkcjonowania sprzęt stomijny.

Niestety MZ nie zaprosiło nas do prac nad zmianami, a dało jedynie – 21 dni na konsultacje społeczne, wydłużone do 8 sierpnia na wniosek licznych zainteresowanych stron.

Ministerstwo w swojej argumentacji powołuje się na raport NIK, który rzekomo wskazywał nieprawidłowości w tym obszarze. Jednak wspominany raport – co potwierdź NIK – nie kontrolował zaopatrzenia w sprzęt stomijny!

Wyniki raportu są jednoznaczne! Stomicy już obecnie mają ograniczony dostęp do niezbędnego sprzętu. Zmuszeni są do ponoszenia znaczących dodatkowych kosztów. A aktualne propozycje zmian ze strony MZ jeszcze podwyższą ten poziom.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całym raportem, który jest pierwszą tak merytoryczny analizą zaspokojenia potrzeb stomików w obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny.

Pozostajemy do dyspozycji,

Dorota Minta 668 564 794

Agnieszka Siedlarska 600 992 255

Raport – Badanie potrzeb stomiczek i stomików w obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny

Informacja prasowa – Badanie potrzeb stomiczek i stomików w obszarze zaopatrzenia w sprzęt stomijny.

***

W dniu dzisiejszym podczas 59. posiedzenie Sejmu IX kadencji na wniosek grupy posłów została podniesiona kwestia planowanych zmian w rozporządzeniu dotyczącym wydawania artykułów medycznych na zlecenie.

Głos w naszej sprawie zabrała Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, która zapytała Ministra Zdrowia o planowane zmiany.

Zapytanie wystosowała również Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Minister Miłkowski udzielił odpowiedzi, jednakże trudno oprzeć się wrażeniu, że zostaliśmy wprawdzie usłyszani i to jest na ten moment najważniejsze, nadal jednak nie zostaliśmy zrozumiani.

Pan Minister udzielił odpowiedzi Posłankom i odniósł sie ogólnie do zmian w innych obszarach refundacji, które bezspornie są korzystne. Starał się również przekonać, że zmiany dla Stomików sa korzystne, bo Ministerstwo wyda więcej pieniędzy na świadczenia dla Stomików – cóż jednak z tego, kiedy będą to pieniądze wydane bez sensu, bo będa mogły być spożytkowane nie na artykuły, które są stomikowi potrzebne a na sprzęt niedopasowany. Konieczne będzie współpłacenie i w efekcie państwo wyda pieniądze podatników a stomicy, którzy przecież również sa podatnikami i tak będą płacić krocie żeby móc w sposób akceptowalny zabezpieczyć stomię.

Wierzymy że działania, które podjęliśmy przyniosą zamierzony efekt i owszem nastąpią zmiany w refundacji, ale będą to zmiany które zapewnią stomikom właściwe zaopatrzenie stomii, a nie zmiany, które cofają nas do epoki kamienia łupanego.

Jeżeli chcecie posłuchać zapytań Pani Marszałek i Pani Poseł, oraz odpowiedzi Ministra Zdrowia wejdźcie na 59. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Wystąpienia o których mowa miały miejsce w zakresie czasowym 09:15 do 09:25 – klikając “archiwum” na nazwisko Małgorzata Kidawa-Błońska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Maciej Miłkowski będziecie mogli wysłuchać zapytań i odpowiedzi w naszej sprawie.

Posłowie Małgorzata Kidawa-Błońska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Monika Rosa, Barbara Nowacka, Krystyna Sibińska, Elżbieta Gelert, Marta Golbik, Riad Haidar, Jerzy Hardie-Douglas, Marek Hok, Paweł Kowal, Katarzyna Lubnauer, Rajmund Miller, Krystyna Skowrońska, Ewa Kołodziej i Monika Wielichowska – KO, w sprawie sytuacji stomików po dokonaniu przez Ministerstwo Zdrowia zmian w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – do Ministra Zdrowia,

***

Wydłużenie terminu konsultacji publicznych rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych na zlecenie do 8 sierpnia 2022

Pan Minister Maciej Miłkowski przekazał informację, że udzielił zgody na wydłużenie terminu konsultacji publicznych rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych na zlecenie do 8 sierpnia 2022.

Minister Zdrowia z upoważnienia wydłużenie terminu konsultacji do 8 sierpnia 2022.

***

NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu stomijnego

Zwracam się do Państwa, w imieniu fundacji STOMAlife reprezentującej środowisko stomików, z prośba o wsparcie nas w kwestii opublikowanego przez MZ w dniu 8 lipca 2022 projektu zmiany  rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  Na chwilę obecną obowiązują limity wartościowe, które nie były rewaloryzowane od 2003 roku (Kolostomia 300 PLN; Ileostomia 400PLN; Urostomia 480 PLN)! Od dawna informujemy MZ że obecna refundacja jest niewystarczająca, aby móc godnie funkcjonować, a rosnące z miesiąca na miesiąc ceny, pogarszają ciągle ten status. Pisząc wprost nikt zdrowy nie wyobraża sobie możliwości skorzystania z toalety, raz na dwa dni, a w najlepszym wypadku raz dziennie!

Tymczasem MZ opublikowało projekt ustawy, która wprawdzie diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, ale w sposób bardzo dla osób z wyłonioną stomią niekorzystny. Jeżeli ustawa w takiej formie zostanie wdrożona, to wieloletnie starania naszej Fundacji i samych stomików czyli godne życie z wyłonioną stomią, obróci się w proch!

Publikowany projekt zakłada:

1. Dopłatę przez osoby dorosłe do odbieranego sprzętu stomijnego, odpowiednio w wysokości 10% – worki i płytki, 20% – środki do pielęgnacji.

2. Dostęp do bardzo okrojonej grupy środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe zaopatrzenie stomii jest niemożliwe.

3. Przy kolostomii refundację środków pielęgnujących ograniczono wyłącznie do preparatu do usuwania przylepca.

4. Ogranicza możliwość kontynuacji zleceń na zaopatrzenie przez pielęgniarki i położne – możliwa będzie kontynuacja na 6 miesięcy a nie jak dotychczas 12 miesięcy.

5. Zakłada dopłatę do sprzętu również dla stomików z uprawnieniami dodatkowymi – dotkną one w sposób szczególny osoby niepełnosprawne.

6. Przy wyliczaniu limitów zostały przyjęte ceny, które nie są aktualne, co oznacza realnie jeszcze dużo większe dopłaty pacjentów, niż przewidywane w projekcie.

7. Zaopatrzenie dla stomika ma być wystawiana na 4 odrębnych zleceniach, w zależności od typu środków do zaopatrzenia stomii, znacznie dokładając pracy przy wypisaniu zleceń, ograniczając tym samym czas, który lekarz czy pielęgniarka może poświęcić na badanie pacjenta i rozmowę z nim.

Przewidywany sposób zaopatrzenia w środki ochrony stomii, ogranicza w znacznym stopniu dostęp do sprzętu. Jeżeli ustawa wejdzie w życie zgodnie z propozycjami, doprowadzi do wielu powikłań wynikających z niewystarczającego zaopatrzenia, ponieważ stomików zwyczajnie nie będzie stać na uiszczanie dopłat. W konsekwencji spowoduje wycofanie się osób z wyłonioną stomią z życia społecznego i zawodowego.

Postulaty środowiska stomijnego

1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji-możliwość indywidualnego doboru zaopatrzenia w określonej wartości refundacji, bez współfinansowania ze strony osób z wyłonioną stomią.

2. Urealnienie limitów refundowanego zaopatrzenia:

kolostomia – 450 zł

ileostomia – 600 zł

urostomia – 650 zł

3. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego, z uwzględnieniem spersonalizowanej możliwości doboru zaopatrzenia.

 

***

❗️ Interweniuję w sprawie zmianach w świadczeniach medycznych dla pacjentek i pacjentów ze stomią!

 

👉 Jak alarmuje Fundacja STOMAlife, projekt Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 lipca br. (rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie), drastycznie obniża refundację względem pacjentek i pacjentów ze stomią!

 

⚠️ Dlatego zwróciłem się z interwencjami poselskimi do Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich apelując o szczególną uwagę w tym zakresie podczas opiniowania projektu oraz zaapelowałem do Ministerstwa Zdrowia o zorganizowanie wysłuchania publicznego w celu umożliwienia pacjentkom i pacjentom zabranie głosu w sprawie tak istotnych reform, które wpłyną na komfort oraz jakość ich życia.

***

 

Materiały

 

 

 

Petycja – NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu STOMIJNEGO

Ważna petycja w sprawie refundacji sprzętu dla osób posiadających stomię – onlinezdrowie.pl

 

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/chorzy-ze-stomia-protestuja-przeciwko-zmianom-w-refundacji-sprzetu,1112613.html

https://pulsmedycyny.pl/stomicy-zmiany-w-wykazie-wyrobow-medycznych-niwecza-szanse-na-godne-zycie-1156265

https://portal.abczdrowie.pl/minister-tnie-srodki-na-sprzet-dla-stomikow-to-tak-jakby-korzystac-z-toalety-raz-na-dwa-dni

https://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Zmiany-w-refundacji-wyrobow-medycznych-Chorzy-alarmuja-bedziemy-wykluczeni-zamknieci-w-czterech-scianach,234903,5.html

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/ciecia-dla-stomikow-bez-stomii-by-nie-bylo-ale-nie-kazdy-moze-doplacac/ecrnxxk

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/202373

https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/to-dla-nas-wazne/stomicy-obawiaja-sie-zmian-mz-pacjent-na-stomie-naklejal-worek-po-mleku/vd2vpr5

https://portal.abczdrowie.pl/minister-tnie-srodki-na-sprzet-dla-stomikow-to-tak-jakby-korzystac-z-toalety-raz-na-dwa-dni

https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/ciecia-dla-stomikow-bez-stomii-by-nie-bylo-ale-nie-kazdy-moze-doplacac/ecrnxxk,2b83378a

https://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Zmiany-w-refundacji-wyrobow-medycznych-Chorzy-alarmuja-bedziemy-wykluczeni-zamknieci-w-czterech-scianach,234903,5.html

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/chorzy-ze-stomia-protestuja-przeciwko-zmianom-w-refundacji-sprzetu,1112613.html

https://pulsmedycyny.pl/stomicy-zmiany-w-wykazie-wyrobow-medycznych-niwecza-szanse-na-godne-zycie-1156265

 

https://wyborcza.pl/7,75398,28695407,ministerstwo-zdrowia-drastycznie-tnie-pieniadze-dla-stomikow.html

 

https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/to-dla-nas-wazne/stomicy-obawiaja-sie-zmian-mz-pacjent-na-stomie-naklejal-worek-po-mleku/vd2vpr5

 

https://zdrowie.wprost.pl/medycyna/choroby/10790512/65-tys-ludzi-grozi-zamkniecie-w-domu-a-nawet-w-toalecie-chorzy-nie-zgadzaja-sie-z-rozporzadzeniem.html

 

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/ko-staje-w-obronie-stomikow-m-milkowski-odpowiada

 

https://wyborcza.pl/7,75398,28711950,pacjenci-ze-stomia-pisza-do-dudy-nikt-nie-zasluguje-na-takie.html

 

https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Wiceminister-Milkowski-odpowiada-pacjentom-ze-stomia-Konsultacje-ws-zmian-do-8-sierpnia,234928,14.html

 

 

https://www.cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/w-szefke-najwieksza-nowelizacja-wykazu-wyrobow-medycznych-od-lat

 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8498400,zmiany-wyroby-medyczne-pacjenci-stomia.html 

 

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CGPCMJ

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=34631

 

 

 

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CGKAAM

 

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CGKAAE

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CGKAA9

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CGKAA3

 

 

https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,28725208,torunianka-ze-stomia-walczy-o-refundacje-sprzetu-stomijnego.html

 

 

https://24kurier.pl/ekurier/pacjenci-ze-stomia-protestuja-boja-sie-ze-bedzie-im-trudniej/

 

 

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/newsamp-dramatyczny-apel-pacjentow-ze-stomia-jest-odpowiedz-resortu-,nId,6197175

 

 

https://sieradz.naszemiasto.pl/stomia-spoleczny-sprzeciw-w-sprawie-zmian-w-finansowaniu

 

Problemy pacjentów stomijnych. Wystąpienie RPO do MZ (brpo.gov.pl)

 

https://pulsmedycyny.pl/rpo-interweniuje-ws-stomikow-co-z-refundacja-wyrobow-stomijnych-1157667

 

 

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-nie-dla-projektu-mz-w-sprawie-sposobu-refundacji-sprzetu-sto,nId,6195639

 

 

https://tvn24.pl/polska/interwencja-rpo-w-sprawie-pacjentow-ze-stomia-6057169

 

 

Pliki do pobrania

Projekt MZ w sprawie refundacji wyrobów stomijnych wydaje się rażącą pomyłką i cofa nas o lata świetlne do tyłu.

Treść komunikatu w sprawie projektu MZ

OSR Projekt wyroby na zlecenie

Projekt wyroby na zlecenie 08.07.2022

Pan Minister Maciej Miłkowski przekazał informację, że udzielił zgody na wydłużenie terminu konsultacji publicznych rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych na zlecenie do 8 sierpnia.

List – refundacja stomii – dr hab. med. Wojciech Szczęsny, prof. UMK

List Fundacji Stomalife do Pani Europoseł Elżbiety Rafalskiej

List Fundacji Stomalife do Pana Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Brombera

Informacja Prasowa – Ministerstwo Zdrowia proponuje zamknąć Stomików w domach! – 14.07.22

List otwarty Fundacji STOMAlife w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 8 lipca 2022r.

List Fundacji Stomalife do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Podpisana petycja przez prof. Bieleckiego

Ministerstwo Zdrowia drastycznie tnie pieniądze dla stomików. “To pozbawianie nas godności”

Opinia Heleny Dziekańskiej – Konsulat Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego

List do MZ od prof. Bieleckiego

Stanowisko prof. Banasiewicz Tomasz

Stanowisko prof. K.Bielecki