Sprzęt jednoczęściowy

Sprzęt jednoczęściowy

Rodzaj sprzętu stomijnego, w którym płytka i worek są na stałe połączone. Eliminuje to możliwą nieszczelność mogącą wystąpić przy niewłaściwym założeniu sprzętu dwuczęściowego. Worki mogą być zamknięte, odpuszczalne (tzw. otwarte) lub urostomijne z kranikiem. Sprzęt jednoczęściowy jest jednorazowy. Dobrze nadają się do stomii prawidłowych, zwłaszcza u osób ze skórą odporną na podrażnienia i dobrze tolerującą częstsze zmiany sprzętu. Sprzęt jednoczęściowy jest chętnie używany przez osoby aktywne, zwłaszcza przy uprawianiu sportów czy w sytuacjach związanych z noszeniem bardziej przylegającej odzieży. Worki jednoczęściowe znajdują również zastosowanie przy zaopatrywaniu drenów w okresie pooperacyjnym. W tej sytuacji preferuje się właśnie proste w zakładaniu worki jednoczęściowe odpuszczalne, najlepiej przezroczyste celem obserwacji objętości i charakteru treści prowadzonej przez dren.