StomaLINIA

StomaLINIA

STOMAlinia to miejsce, w którym żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Dzięki niej pacjenci stomijni, ich rodziny oraz najbliżsi mogą uzyskać poradę i pomoc...

Punkty konsultacyjno-szkoleniowe

Punkty konsultacyjno-szkoleniowe

W ramach kampanii funkcjonują punkty konsultacyjno-szkoleniowe stworzone z myślą o stomikach, jak również o ich bliskich. Wyłonienie stomii wiąże się z obawą...

Karta "Mam Stomie"

Karta "Mam Stomie"

Z inicjatywy Fundacji STOMAlife osoby ze stomią mogą otrzymać kartę stomika. Posiadanie karty ma ułatwić stomikowi funkcjonowanie w problematycznych sytuacjach, na...

Szkolenia online

Szkolenia online

Podstawy opieki nad pacjentem ze stomią jelitową – bezpłatny kurs dokształcający dla pielęgniarek, położnych, opiekunów medycznych, pacjentów oraz ich rodzin....

Refundacja sprzętu stomijnego

Refundacja sprzętu stomijnego

Pismo w sprawie zaopatrzenia w wyroby stomijne określone w grupie P lp. 141 Zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o potwierdzenie, że osoba, która odebrała zlecenie w grudniu na...

Poznaj swoje prawa

Poznaj swoje prawa

Prawa polskiego pacjenta zostały zawarte w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta . Stomicy mogą także liczyć na przywileje zawarte...

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na