Radioterapia

Radioterapia

Metoda leczenia miejscowego nowotworów za pomocą energii promienistej. Do tego celu używa się urządzeń emitujących promieniowanie X (tzw. promieniowanie rentgenowskie), promieniowanie gamma, elektrony, cząstki alfa, promieniowanie neutronowe. Ze względu na sposób napromieniania wyróżniamy teleterapię (gdy źródło promieniowania jest umieszczone w pewnej odległości od guza) oraz brachyterapię gdy źródło promieniowania (izotop) jest umieszczony w bezpośredniej bliskości guza (leczenie pierwotne nowotworu np. w przypadku raka macicy) lub obszaru po wyciętym guzie. Jako leczenie uzupełniające (leczenie skojarzone) zabieg operacyjny, np. w przypadku leczenia oszczędzającego w raku piersi.