Uwaga, od 1 stycznia 2020 roku zmienia się wzór zlecenia na wyroby medyczne i sposób potwierdzania go. Poznasz je tu:
https://stomalife.pl/index.php/nowosci/nowe-zasady-wystawiania-i-realizacji-zlecen-na-wyroby-medyczne/

Zasady realizacji zleceń na sprzęt stomijny, czyli jak nie zgubić się w przepisach w drodze do sklepu medycznego?

Sposób liczenia limitu finansowego dla pacjenta z kodem 47ZN / 47ZDN

>> Pobierz

Jak wystawić zlecenie z dodatkowymi uprawnieniami

Sposób liczenia limitu finansowego dla pacjenta z kodem 47ZN / 47ZDN

Liczbę sztuk ze zlecenia mnożymy przez cenę za sztukę, co mnożymy przez liczbę miesięcy zaopatrzenia, w ten sposób otrzymujemy limit refundacji.

Wartościowe miesięczne limity w zależności od rodzaju stomii:

o   kolostomia – 300 zł

o   ileostomia – 400 zł

o   urostomia – 480 zł

Z uwagi na zapis 90 szt. w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) Dz.U.2013.1565, aby wystawić zlecenie z dodatkowym kodem uprawnienia 47ZN / 47ZDN, na który przysługuje zwiększony limit na zaopatrzenie, należy wyliczyć cenę za sztukę w zależności od rodzaju stomii:

o   kolostomia – 300 zł / 90 = 3,3333 zł/ 1 szt.

o   ileostomia – 400 zł / 90 = 4,4444 zł/ 1 szt.

o   urostomia – 480 zł / 90 =  5,3333 zł / 1 szt.

A następnie uzyskaną wycenę za szt. należy pomnożyć przez liczbę zleconych przez lekarza sztuk oraz liczbę miesięcy zaopatrzenia czyli:

Przykładowe zlecenie na KOLOstomię (p.099.K)

Liczba sztuk na zleceniu x 3,3333 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji

Np. 180 x 3,3333 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 599,99 zł

Oznacza to, że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN lub 47ZDN otrzyma podwójny limit refundacyjny na zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt stomijny.

Przykładowe zlecenie na ILEOstomię (p.099.I)

Liczba sztuk na zleceniu x 4,4444 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji

Np. 180 x 4,4444 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 799,99 zł

Oznacza to, że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN lub 47ZDN otrzyma podwójny limit refundacyjny na zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt stomijny.

Przykładowe zlecenie na UROstomię (p.099.U)

Liczba sztuk na zleceniu x 5,3333 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji

Np. 180 x 5,3333 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 959,99 zł

Oznacza to, że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN lub 47ZDN otrzyma podwójny limit refundacyjny na zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt stomijny.

Należy zwrócić uwagę, iż wpisana ilość sztuk na zleceniu nie ma nic wspólnego z ilością otrzymanego w refundacji sprzętu, a stanowi jedynie podstawę do wyliczenia kwoty, w ramach której stomik pobierze zaopatrzenie

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji 800 633 463

Od kiedy należą mi się worki?

Dopóki jesteś pacjentem oddziału, na którym wyłoniono Ci stomię, o zabezpieczenie stomii dba szpital. Sprzęt stomijny powinieneś odebrać jak najszybciej po wyjściu ze szpitala. Zawsze wydawany jest na pełne miesiące, nie ma znaczenia czy opuszczasz szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomików każdy worek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się nauczyć, więc jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca dopilnuj jak najszybszego otrzymania zlecenia, aby móc je zrealizować i odebrać przysługujący Ci już w tym miesiącu limit.

Kto da mi pierwsze zlecenie?

Pierwsze zlecenie otrzymasz wraz z wypisem ze szpitala.

Jak wygląda takie zlecenie?

Prawidłowo wystawione zlecenie na sprzęt stomijny musi zawierać:
•    Pieczęć przychodni/szpitala i osoby wystawiającej oraz jej podpis
•    Dane osobowe pacjenta z numerem PESEL
•    Liczbę porządkową wyrobu medycznego. W przypadku stomii jest to P.099
•    W polu „Liczba sztuk”: według limitu
•    W polu „Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem”: numer schorzenia wg klasyfikacji ICD 10 oraz jednoznacznie opisany rodzaj stomii
•    W polu „Miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie comiesięczne”: należy wpisać maksymalnie trzy miesiące kalendarzowe, na które ma zostać wydany sprzęt
Każda poprawka naniesiona w części, którą wypełnia osoba uprawniona do wystawienia zlecenia musi być potwierdzona jej pieczęcią i parafką. Uchybienia formalne mogą być przyczyną odmowy potwierdzenia pierwszego zlecenia w NFZ lub odmowy realizacji w sklepie medycznym.

Jak prawidłowo wypełnić zlecenie na sprzęt stomijny – wzór

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – pobierz

(Nie musisz mieć już wersji papierowej zlecenia, wystarczy że będziesz maił/miała 13 – to cyfrowy kod nadany przy wypisywaniu przez lekarza elektronicznie zlecenia)

Czy od razu idę je realizować jak zwykłą receptę?

Jeśli zlecenie pozytywnie przeszło weryfikację online oraz ma nadany unikalny numer identyfikujący i kod kreskowy, możesz je od razu przekazać do sklepu medycznego.

Do sklepu możesz udać się osobiście lub możesz zrobić to telefonicznie.

Zlecenie jednorazowo możesz zrealizować maksymalnie na 6 miesięcy ale nie musisz, to Ty wybierasz za jaki okres chcesz otrzymać sprzęt. Minimalny okres to jeden miesiąc.

I za każdym razem muszę jeździć do NFZ-tu?

Teraz nie musisz co roku udawać się do placówki NFZ w celu przedłużenia zlenienia, wystarczy że udasz się lub zadzwonisz do swojego lekarza który poda Ci nowy 13 – to cyfrowy kod zlecenia.

Wyjątki dla których będzie konieczna wizyta w NFZ to:

  1. Chciałbyś zmienić placówkę gdzie realizujesz zlecenie a lekarz nie może anulować obecnego zlecenia. NFZ na twoja prośbę może je anulować za niego. Anulowanie zlecenia dotyczy tylko niezrealizowanych jeszcze okresów na zaopatrzenie.

Mój lekarz, czyli kto?

Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, a potem może to być twój lekarz pierwszego kontaktu. Pełną listę uprawnionych do wystawiania zleceń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej
•    Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
•    Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
•    W przypadku urostomii także Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej
•    Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
•    Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
•    Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medyczne

Co i ile mogę odebrać?

Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodzaju stomii jest miesięczny limit kwotowy:

kolostomia /stomija na jelicie grubym/ – 300 zł,

ileostomia /stomia na jelicie cienkim / – 400 zł,

urostomia /stomia na układzie moczowym/ – 480 zł.

Przewidzianą limitem kwotę refundacji możesz przeznaczyć np. na woreczki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół niej. W dobrym sklepie medycznym możesz skorzystać z podpowiedzi profesjonalistów, którzy mają doświadczenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spojrzeniem na różnorodność ich problemów, ale ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie i zależy od Twoich preferencji oraz rodzaju odbieranego sprzętu oraz tego na jaki czas go odebrać. Pamiętaj, że sprzęt musi pasować do Twojej stomii.

Jakie są dodatkowe uprawnienia do odbioru sprzętu refundowanego?

Kod 47ZN (orzeczenie o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia) , Kod 47ZND (orzeczenie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia),  Kod 47DN (ustawa „Za Życiem”)

Posiadając te uprawnienia, przysługuje Ci zwiększony miesięczny limit na sprzęt stomijny.

Ale jak zapanować nad czasem?

Od 1 stycznia 2020 r. zlecenia można wystawiać nawet na 12 miesięcy, ale Ty decydujesz na jaki okres chcesz odebrać sprzęt. Jednorazowo możesz odebrać nawet sześciomiesięczny limit. Jednak jeśli jesteś początkującym stomikiem lub zauważasz jakieś problemy ze stomią i nadal jesteś w trakcie dopasowywania odpowiedniego dla siebie sprzętu, sugerujemy odbiór w mniejszych częściach. Raz pobrane przez sklep zlecenie miejscu będzie czekało na Twoją decyzję odbioru kolejnego pakietu sprzętu. Musisz tylko pamiętać, że zlecenia nie można zrealizować wstecz. Jeśli zapomnisz odebrać limitu na jakiś miesiąc, wówczas ten limit przepada. Najmniejszym okresem odbioru jest miesiąc.

Jak mam zdecydować, co jest mi potrzebne?

Pierwsze wskazówki takie jak: rozmiar sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do pielęgnacji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy dwuczęściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła).,powinieneś otrzymać na oddziale. Pierwszorazowe zaopatrzenie w sprzęt stomijny najlepiej odebrać na jeden miesiąc i obserwować jak się sprawdza, czy nie powoduje podrażnień. Dobrze jest zapisywać, co było zastosowane aby ułatwić sobie zamówienie właściwego zestawu przy kolejnej realizacji.

Gdzie mogę zrealizować zlecenie?

Zlecenie można zrealizować w sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Każdy oddział wojewódzki NFZ-tu publikuje na swoich stronach listę sklepów medycznych ze wskazaniem jakie grupy wyrobów medycznych mogą wydawać na refundację. Lista oddziałów wojewódzkich jest dostępna pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/. Czasem zdarza się, że sprzęt stomijny znajdziesz w aptece, ale są to rzadkie sytuacje.

Czy wszędzie dostanę to samo?

Sklepy medyczne podlegają podobnym mechanizmom rynkowym jak inne placówki handlowe, a co za tym idzie mają zróżnicowany asortyment i ceny. Warto zatem korzystać z oferty tych sklepów, które mają najszerszą ofertę, a w razie potrzeby umożliwiają realizację zaopatrzenia w sprzęt stomijny różnych marek w ramach tego samego zlecenia. Wybór dobrze zaopatrzonego sklepu medycznego stał się teraz bardzo ważny, ponieważ zlecenia są wystawiane na długie terminy, a zmiana punktu odbioru sprzętu wymaga kolejnej wizyty u lekarza, celem anulowania zlecenia i wystawienia nowego.

Moje worki nie sprawdzają się, chcę je wymienić.

Wymiany sprzętu stomijnego odebranego w ramach refundacji można dokonać za pośrednictwem najbliższego oddziału NFZ. Napisz pismo wyjaśniające z jakiego powodu chcesz dokonać wymiany. Dalsze kroki można podjąć po otrzymaniu informacji zwrotnej. Taka procedura wchodzi do praktyki razem z wprowadzeniem nowych zleceń. Istnieje również możliwość kontaktu z punktem odbioru sprzętu i zapytania o możliwość wymiany, natomiast jest to zależne od dobrej woli sprzedawcy.

Kiedy należy mi się następne zlecenie w ramach refundacji?

Przed przekazaniem zlecenia do realizacji spisz sobie końcową datę realizacji zlecenia – ostatni miesiąc, który obejmuje dane zlecenie. Po jej upłynięciu musisz pójść po lekarza po nowe zlecenie na kolejne miesiące lub skontaktuj się ze swoim lekarze telefonicznie aby podał Ci Kod uprawniający do kolejnych odbiorów.

Kiedy mam pójść po kolejne zlecenie?

Najlepiej jeśli zaplanujesz wizytę u lekarza w miesiącu poprzedzającym okres (miesiąc), na jaki chcesz zrealizować kolejne zlecenie. Zabezpieczysz się w ten sposób przed niespodziewanymi sytuacjami, które uniemożliwią wizytę jak choroba czy urlop. Możesz też spokojnie odbyć tę wizytę do końca miesiąca, na który chcesz odebrać sprzęt.

Kiedy mogę zrealizować zlecenie?

Zlecenie możesz przekazać do sklepu od razu po otrzymaniu go od lekarza, ale zrealizować je można najwcześniej pierwszego dnia roboczego miesiąca, na jaki zostało wystawione. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.

Kończy mi się sprzęt! Co teraz?

Sprawdź, czy już wyczerpałeś możliwości odbioru sprzętu refundowanego. Jeśli tak, musisz zrobić zakupy za gotówkę.

Mam dwie stomie. Miesięczny limit dotyczy człowieka czy stomii?

Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii. Jeśli są to stomie tego samego rodzaju, np. dwie urostomie, to w polu „I.C.1.7 Liczba sztuk na miesiąc” osoba wystawiająca zlecenie musi wpisać podwójną ilość, czyli 180. Natomiast jeśli są to dwie różne stomie, np. urostomia i kolostomia, do każdej z nich należy wystawić odrębne zlecenie.

Wychodzę ze szpitala tuż przed końcem miesiąca. Od kiedy należą mi się worki?

Sprzęt stomijny wydawany jest zawsze na pełne miesiące, nie ma znaczenia, czy opuszczasz szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. Jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca, dopilnuj żeby wyjść ze szpitala ze zleceniem na trwający miesiąc i jak najszybciej przekaż zlecenie  do realizacji w wybranym sklepie medycznym, aby odebrać sprzęt jeszcze na bieżący miesiąc. W przypadku nowych stomików, którzy jeszcze uczą się wymiany worków i płytek, każdy worek jest na wagę złota. Warto także wypróbować środki do pielęgnacji skóry wokół stomii i akcesoria zapewniające stomikowi dyskrecję i komfort funkcjonowania ze stomią.

Co jest refundowane?

W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych marek zależy od decyzji właścicieli poszczególnych sklepów medycznych. Szukaj takich sklepów, które mają najszerszą ofertę i mogą wydawać sprzęt różnych marek na jednym zleceniu. Potwierdzenie jakie marki są refundowane, uzyskasz dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii naszej Fundacji: 800 633 463.

Mój sklep nie ma wszystkiego, co chcę. Czy mogę podzielić zlecenie między dwa różne sklepy?

Tego samego zlecenia nie można realizować w różnych sklepach. Jeśli chcesz zmienić miejsce realizowania zleceń możesz dotychczasowe zlecenie zamknąć w najbliższym oddziale NFZ i pójść po kolejne zlecenie do lekarza lub obie czynności wykonać od razu u lekarza. Taka zmiana nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami. Pamiętaj, że nie możesz wycofać zrealizowanego zlecenia. Zmiana będzie dotyczyła kolejnych, niezrealizowanych miesięcy.

Mój sklep ma dużo sprzętu, ale na zlecenie mogę odbierać tylko jedną markę.

Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umowa zawierana przez sklep z oddziałem NFZ. Do niej sporządzana jest lista wyrobów medycznych, które będą wydawane w danej placówce. Każdy ze sklepów samodzielnie decyduje jakie wyroby medyczne będzie miał w swojej ofercie. Z uwagi na zmieniające się potrzeby odnośnie zaopatrzenia stomii warto jest wybrać punkt realizacji zleceń, który dysponuje szeroką ofertą wyrobów stomijnych różnych firm, zapewni to większy komfort gdyby za pierwszym razem dobrany sprzęt przestał się sprawdzać. Jest to szczególnie ważne dla osób, które dopiero zaczynają życie ze swoją nowowyłonioną stomią lub są w trakcie intensywnego leczenia, jak np. chemioterapia. W ramach jednego zlecenia możesz odebrać sprzet różnych marek, upewnij się więc, że wybrany przez Ciebie punkt daje taka możliwość.

Czy jestem związany z jednym sklepem medycznym, z jedną marką?

Decyzja co, na jaki czas i gdzie ma być zrealizowane zlecenie zawsze leży po stronie stomika. Nawet jeśli przez pewien czas odbierasz sprzęt w jednym miejscu, możesz w kolejnych miesiącach wybrać innego dostawcę lub inną markę jak również mieszać marki sprzętu na tym samym zleceniu. Zmiana nie wiąże się z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji. Obecnie zmiana punktu realizacji zlecenia na zaopatrzenie w sprzęt stomijny powoduje konieczność wizyty u lekarza i uzyskanie nowego zlecenia nawet jeśli obecnie posiadane jest jeszcze ważne. Trzeba jednak najpierw anulować bieżące zlecenie na niezrealizowane miesiące i poprosić o wystawienie nowego.

Mam sytuację awaryjną, skąd wziąć dodatkowy sprzęt?

Jeśli po wyjściu z domu okazało się, że podręczna saszetka z workami na zmianę leży ciągle na łazienkowej półce, nie panikuj. Sprzęt stomijny wydawany na zlecenie jest refundowany, ale jeżeli potrzebujesz pilnie nabyć np. worki stomijne i wszelkie inne akcesoria, to są one dostępne w dowolnym momencie i dowolnej ilości za gotówkę. Apteki raczej nie mają w ofercie wyrobów medycznych, zwłaszcza tak specyficznych jak sprzęt stomijny, więc od razu nastaw się na poszukiwanie najbliższego sklepu medycznego. Tam na pewno coś znajdziesz, choć nie zawsze możesz liczyć, że będzie to Twój ulubiony zestaw.

Czy każde zlecenie muszę zrealizować?

Nie, nie masz takiego obowiązku. Odbiór refundowanego sprzętu jest prawem stomika, z którego należy skorzystać. To doskonała informacja, że nie masz teraz żadnych problemów ze stomią i skórą. Pamiętaj jednak, że nawet zmiany w diecie mogą wpływać na gorszą przyczepność płytek, a w konsekwencji problemy ze skórą. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zabraknie Ci sprzętu, nie będziesz mógł wrócić z prośbą o realizację zlecenia na miniony miesiąc. Sprzęt będzie wtedy trzeba kupić za gotówkę.

Czy muszę odebrać sprzęt osobiście?

Na szczęście możesz poprosić o wsparcie innej osoby i wysłać do sklepu członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Istnieje też możliwość otrzymywania zaopatrzenia wysyłkowo. Zapytaj o taką możliwość i zasady swojego dostawę. Nie obawiaj się, że taka paczka przyciągnie nadmierną uwagę osób postronnych. Są to zazwyczaj zwykłe paczki kurierskie, które nie sugerują jaka jest zawartość.

Co to jest eZMW?

Ten skrót oznacza nowy system do wystawiania i potwierdzania zleceń na wyroby medyczne online.

Jak realizować zlecenie dla osoby z dodatkowymi uprawnieniami 47ZN lub 47DN?

Nowe zlecenia można wystawiać nawet na 12 miesięcy, ale w przypadku osób z dodatkowymi uprawnieniami, może być to utrudnienie, ponieważ z góry należy określić ilość odbieraną co miesiąc. Jeśli stomia sprawia dużo kłopotów, warto brać zlecenia na krótsze okresy i szacować potrzeby. Obecnie nie można otrzymać i zrealizować dodatkowego zlecenia w miesiącu, w którym już raz zostało zrealizowane.

Jeśli masz długoterminowe zlecenie, a potrzeby stomii znacząco zmieniły się i ilość sprzętu podana na zleceniu nie odpowiada już pierwotnym potrzebom, wycofaj je w NFZ lub gabinecie lekarskim i poproś lekarza o wystawienie nowego.

Mam zlecenie na 12 miesięcy. Jak mam je odebrać/zrealizować?

Nie martw się, takie zlecenie możesz odbierać tak jak jest to wygodne dla Ciebie, a więc na nie mniej niż jeden miesiąc, ale nie więcej niż 6 miesięcy. Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca i znasz swoją stomię, możesz jednorazowo odebrać zapas nawet na 6 miesięcy. Co więcej wystarczy, że po upływie okresu, na który odebrałeś sprzęt skontaktujesz się ze sklepem, w którym odebrałeś pierwszą część zlecenia i poprosisz o realizację kolejnej części otrzymasz zaopatrzenie na kolejny okres w ramach wstawionego zlecenia. Oczywiście możesz zdecydować jaki rodzaj sprzętu chcesz odebrać, nie musi to być dokładnie to samo co porzednim razem. Nadal możesz zdecydować na ile miesięcy chcesz teraz odebrać sprzęt. Ważną kwestią jest, aby pamiętać kiedy kończy się okres na jaki lekarz wystawił zlecenie na sprzęt stomijny i w odpowiednim czasie zgłosić się po nowe zlecenie.

Mhm. Czyli: jeśli wyłoniono mi kolostomię i wychodzę ze szpitala 26 lipca ze zleceniem na trzy miesiące to…

Zwróć tylko uwagę, czy zlecenie wydano na lipiec, sierpień, wrzesień! Teraz udaj się do wybranego sklepu medycznego i dobierz potrzebny sprzet stomijny. Zaopatrzenie możesz zrealizować na miesiąc, dwa lub trzy – to Twój wybór. Pamiętaj, że możesz zadzwonić do wybranego punktu i poprosić o realizację zlecenia droga wysyłkową podając unikany kod numeryczny ze zlecenia. Po kolejne zlecenie możesz pójść do lekarza pierwszego kontaktu już we wrześniu.

Kto może odebrać większą ilość sprzętu stomijnego?

Więcej sprzętu stomijnego mogą otrzymać:

  • osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

  • dzieci do 16 roku życia, u których orzeczono niepełnosprawność, które mają w orzeczeniu zapisany punkt 7 i 8, które mówią o tym, że konieczna jest stała lub długotrwała opieka lub pomoc innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczny jest stały współudział na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Te grupy pacjentów uzyskały prawo do szybszego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz mogą częściej realizować zlecenia na refundowane wyroby medyczne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

  • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Co w praktyce oznacza zniesienie limitów czasowych?

Osoby korzystające ze środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie, takich jak sprzęt stomijny, cewniki, pieluchy czy worki do zbiórki moczu mogą odbierać teraz więcej sztuk w miesiącu na jednym zleceniu. Uprawnia je do tego uzyskany kod 47ZD lub 47DN, trzeba mieć jednak takie orzeczenie i odpowiednio wystawione zlecenie na zaopatrzenie uwzględniające większa ilość.  Trzeba pamiętać że zlecenie na dany miesiąc można zrealizować wyłącznie raz. Jeśli okaże się że przyznana na zleceniu ilość jest niewystarczająca, bieżące zlecenie trzeba zamknąć – anulować na niezrealizowane okresy i poprosić lekarza o wystawienie nowego zlecenia.

Jak skorzystać z prawa do większej ilości sprzętu stomijnego?

Należy udać się do lekarza po nowe zlecenie, na którym lekarz wpisze zwiększoną ilość sztuk. W przypadku sprzętu stomijnego należy wpisać wielokrotność liczby 90.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w przypadku stomii można odebrać miesięcznie: Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.

Można to wyliczyć według takiego wzoru:

90 sztuk x wielokrotność limitu x ilość miesięcy, na które realizuje się zlecenie = ilość do wpisania na zlecenie

Np. 90 sztuk x 2 x 3 = 540 sztuk

Z nowym zleceniem, dotychczasową kartą zaopatrzenia comiesięcznego oraz dokumentem potwierdzającym stan zdrowia (odpowiednio: zaświadczeniem lekarskim, orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) należy udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wizyta w NFZ jest konieczna, aby uzyskać potwierdzenie zlecenia i by wpisano na zlecenie oraz kartę zaopatrzenia comiesięcznego kod uprawnienia dodatkowego (47DN lub 47ZN).

Ze zleceniem oraz kartą zaopatrzenia z dopisanym kodem uprawnienia dodatkowego można pójść do sklepu medycznego po sprzęt.

Jeśli ta lista nie wyczerpała Twoich pytań, skontaktuj się z nami, odpowiemy na nie.
biuro@stomalife.pl bezpłatna infolinia 800 633 463