Polskie miasta zakwitły różami z okazji Dnia Stomika

0

5 października szczególną uwagę poświęcamy stomikom ze względu na obchodzony wtedy Krajowy Dzień Stomika. Z tej okazji stomicy i wolontariusze Fundacji STOMAlife corocznie rozdają na ulicach polskich miast róże, które są symbolem stomii oraz odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące stomii. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy z jakimi borykają się stomicy. Choć grupa stomików liczy w Polsce ponad 40 000 i każdego roku przyrasta o kolejne 7 000, to temat stomii ciągle jest owiany tabu.

Stomia to celowe, chirurgicznie wytworzone połączenie światła jelita z powierzchnią skóry brzucha. W wyniku jej wyłonienia wypróżnienie odbywa się przez stomię. W zależności od miejsca wyłonienia wyróżniamy: kolostomię – połączenie światła jelita grubego ze skórą, ileostomię – połączenie światła jelita cienkiego ze skórą i urostomię – połączenie światła dróg moczowych bezpośrednio ze skórą poprzez jelito cienkie.

W tym roku różami zakwitło już 15 miast (Koszalin, Słupsk, Gdynia, Włocławek, Piła, Olsztyn, Warszawa, Kraków, Gostynin, Łódź, Lublin, Poznań, Opole, Świebodzin, Katowice), w których rozdano 5 000 tysięcy róż. Inicjatywa popularyzuje istnienie środowiska stomików, czyli osób z chirurgicznie wytworzonym połączeniem między przewodem pokarmowym, a skórą na brzuchu i ma na celu uświadomić społeczeństwo z jakimi problemami borykają się te osoby. Celem akcji jest zmniejszenie dystansu społeczeństwa do stomików, a także oswojenie opinii publicznej z powszechnienie nieznanym sposobem rozwiązywania problemów wynikających z coraz częściej występujących chorób układu moczowego i pokarmowego, jakim jest wyłonienie stomii. Akcja skierowana jest Dla znacznej większości chorych, wyłonienie stomii wiąże się z wycofaniem się z życia towarzyskiego i zawodowego, jak również zmianą planów na przyszłość. A tymczasem ze stomią można dobrze żyć. Stomicy uczą się i pracują. Zdobywają góry, pływają i jeżdżą na rowerze. Wybierają się w podróże do najróżniejszych zakątków Polski i całego świata. Są wokół nas.

Dlatego 5 października chcemy zachęcić wszystkich do udziału w naszej akcji informacyjnej. Do jej głównych zadań należy walka z wykluczeniem społecznym stomików, edukacja opinii publicznej na temat stomii oraz zmiana postaw stomików w kierunku akceptacji ich sytuacji życiowej. Można z nią prowadzić aktywne życie towarzyskie i zawodowe, zajść w ciąże, czy uprawiać sport. Stomicy o tym wiedzą, jednak czasem, z różnych powodów, nie dają sobie na to pozwolenia i nie zawsze mówią o tym głośno.

Organizatorami kampanii są: Fundacja STOMAlife, Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Fundacja im. dr Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o.

Kampania została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka, Collegium Medicum UMK, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacji ECE „Po Prostu”, Łódzkiego Stowarzyszenia Stomijnego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Klubu Koloproktologii, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego, Prezydent Warszawy, Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Kontakt dla mediów:

Magdalena Piegat: magda.piegat@stomalife.pl , tel.: 668 64 99 98