Informacja prasowa

8.02.2016 r.

W Elblągu zostanie otwarta bezpłatna poradnia dla stomików w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”

Rak jelita grubego jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w Polsce. W wyniku rozwoju medycyny stał się uleczalny. Często powrót do zdrowia oznacza poddanie się operacji wyłonienia stomii. Ta zazwyczaj wiąże się z obawą braku akceptacji ze strony społeczeństwa i nieumiejętnością poradzenia sobie w nowej sytuacji. Stąd tak istotna jest rola poradni stomijnych. W ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” osoby z wyłonioną stomią z Elbląga i okolic będę mogły otrzymać wsparcie w poradni stomijnej PKS STOMAlife w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. J.A. Komeńskiego 35 (parter, gabinet 7), której otwarcie odbędzie się 11 lutego.

Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem części jelita z powierzchnią ciała. Do jej wyłonienia dochodzi w wyniku chorób układu pokarmowego. Obecnie szacuje się, że w Polsce jest ok. 40 tysięcy stomików. Jednak ich liczba stale rośnie, gdyż coraz częściej zaleca się czasowe wyłonienie stomii. Poradnia stomijna w Elblągu powstała w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. Pacjenci otrzymują na oddziale wskazówki odnośnie pielęgnacji i funkcjonowania ze stomią. Jednak po powrocie do domu mogą liczyć jedynie na siebie. Brak specjalistycznej wiedzy sprawia, że osoby ze stomią zaczynają mieć problemy, co w konsekwencji prowadzi do izolacji od otoczenia.

W poradni w Elblągu dyżurować będzie doświadczona pielęgniarka stomijna. Udzieli ona informacji na temat pielęgnacji i higieny stomii, a także doradzi jak prawidłowo dobrać sprzęt stomijny i odpowiednio zbilansować dietę. Istotna jest także możliwość uzyskania wsparcia ze strony psychologa, czy konsultacji z lekarzem. Zarówno dla stomików, jak i ich najbliższych wizyty są bezpłatne, nie trzeba mieć na nie skierowania, a wcześniejsza rejestracja odbywa się drogą telefoniczną pod numerem 607 330 744.

Z doświadczenia wiem, jak ogromne znaczenie dla pacjentów często również ich rodzin ma początkowy etap życia z wyłonioną stomią. Okres rekonwalescencji jest szalenie ważny, zarówno pod kątem nauki prawidłowego zaopatrzenia i pielęgnacji stomii, jak również zaakceptowania nowej sytuacji. Należy zauważyć, że są to dwa ściśle powiązane ze sobą elementy edukacji prowadzonej przez personel medyczny. Musimy pomóc pacjentom zrozumieć, że stomia to nie wyrok, a szansa na nowe życie. Z tego punktu widzenia poradnie stomijne są niezastąpione i stanowią kontynuację edukacji, która może znacząco poprawić komfort i jakość życia pacjenta oraz jego najbliższych” – mówi Helena Dziekańska, pielęgniarka stomijna z poradni w Elblągu.

Mimo funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO oraz poradni stomijnych, świadomość społeczna w zakresie stomii jest nadal niska. Wbrew powszechnej opinii stomia nie wyklucza spełniania się we wszystkich aspektach życia. Wyniki badania „Personel medyczny o komforcie życia stomików”, przeprowadzonego wśród pielęgniarek, wskazują, że 87% stomików odczuwa lęk przed stomią, a ponad połowa zmienia swoje plany życiowe. Tylko 49% pacjentów jest zawsze edukowana przed operacją wyłonienia stomii na temat konsekwencji, z jakimi się ona wiąże.

Stomik po wyjściu ze szpitala, musi pokonać wiele trudności. Często z powodu wstydu i obawy przed brakiem akceptacji nie ma osoby, do której mógłby się zwrócić ze swoim problemem. Poradnia stomijna jest miejscem, gdzie nie tylko spotka się ze zrozumieniem, ale także otrzyma specjalistyczne wsparcie ze strony psychologa. Placówki te pełnią kluczową rolę w procesie akceptacji nowej sytuacji życiowej” ‒ powiedział Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO i współorganizator kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”.

Poradnie stomijne powstają w ramach kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię”. Jej celem jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików, tak by bez obaw mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej i społecznej.

W ramach kampanii na stronie www.stomalife.pl przedstawiane są historie pacjentów. Niektórym stomia znacząco poprawiła jakość życia, dzięki operacji wyłonienia stomii nie są przywiązani do ciągłego przebywania w domu, mogą realizować swoje pasje i marzenia. Poprzez odpowiednie działania edukacyjne, kampania ma zbudować zrozumienie i wsparcie społeczne dla stomików oraz pomóc w ich zaktywizowaniu. W ramach kampanii funkcjonują także adresy mailowe poradnia@stomalife.pl oraz psycholog@stomalife.pl, dzięki którym pacjenci stomijni, ich rodziny oraz najbliżsi mogą uzyskać poradę psychologiczną bądź odpowiedź na pytania związane ze stomią.

Adres poradni stomijnej:

Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią
ul. J.A. Komeńskiego 35 (parter, gabinet 7)
82-300 Elbląg
tel. 607 330 744

Kontakt dla mediów:

Monika Ziemba, biuro@stomalife.pl, tel: 534 998 658