Warszawa, 2 lipca 2014

Informacja prasowa

Powstały pierwsze poradnie dla stomików w ramach kampanii STOMAlife

Rak jelita grubego jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w Polsce. W wyniku rozwoju medycyny stał się uleczalny. Często powrót do zdrowia oznacza poddanie się operacji wyłonienia stomii. Ta zazwyczaj wiąże się z obawą braku akceptacji ze strony społeczeństwa i nieumiejętnością poradzenia sobie w nowej sytuacji, stąd tak istotna jest rola poradni stomijnych. W województwie pomorskim, na terenie Słupska i Gdańska, zaczęły funkcjonować nowo stworzone miejsca specjalnie dla stomików z myślą zarówno o nich samych jak i osobach im bliskich.

Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem części jelita z powierzchnią ciała. Do jej wyłonienia dochodzi w wyniku chorób układu pokarmowego. Obecnie szacuje się, że w Polsce jest ok. 40 tysięcy stomików. Jednak ich liczba stale rośnie, gdyż coraz częściej zaleca się czasowe wyłonienie stomii. Poradnie stomijne w województwie pomorskim powstały w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku wyłania się kilkanaście stomii miesięcznie, w Gdańsku jeszcze więcej. Pacjenci otrzymują na oddziale wskazówki odnośnie pielęgnacji i funkcjonowania ze stomią. Jednak po powrocie do domu mogą liczyć jedynie na siebie. Brak specjalistycznej wiedzy sprawia, że osoby ze stomią zaczynają mieć problemy co w konsekwencji prowadzi do izolacji od otoczenia.

W słupskiej i gdańskiej poradni dyżurują doświadczone pielęgniarki stomijne. Udzielą one informacji na temat pielęgnacji i higieny stomii, a także doradzą jak prawidłowo dobrać sprzęt stomijny i odpowiednio zbilansować dietę. W przypadku placówki w Słupsku, istotna jest także możliwość uzyskania wsparcia ze strony psychologa, czy powrotu do dawnej kondycji pod okiem rehabilitanta. Zarówno dla stomików, jak i ich najbliższych wizyty są bezpłatne, nie trzeba mieć na nie skierowania, a wcześniejsza rejestracja odbywa się drogą telefoniczną.

Edukacja w zakresie pielęgnacji i higieny stomii jest bardzo ważna w procesie rekonwalescencji pacjenta. Zarówno wsparcie merytoryczne, jak i psychiczne daje pacjentowi szansę na szybszy powrót do codziennych czynności, potem do normalnego funkcjonowania. Szczególnie stomicy powinni być świadomi, że stomia to nie wyrok, lecz szansa na drugie życie. Stąd potrzeba tworzenia i sprawnego funkcjonowania poradni stomijnych, aby osoby z wyłonioną stomią nie czuły się zdane tylko na siebie, w tak trudnych chwilach”‒ powiedziała Marzena Wójcik, pielęgniarka stomijna ze słupskiej poradni stomijnej.

Mimo funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO oraz poradni stomijnych, świadomość społeczna w zakresie stomii jest nadal niska. Wbrew powszechnej opinii stomia nie wyklucza spełniania się we wszystkich aspektach życia. Wyniki badania „Personel medyczny o komforcie życia stomików”, przeprowadzonego wśród pielęgniarek, wskazują, że 87% stomików odczuwa lęk przed stomią, a ponad połowa zmienia swoje plany życiowe. Tylko 49% pacjentów jest zawsze edukowana przed operacją wyłonienia stomii na temat konsekwencji, z jakimi się ona wiąże.

Stomik po wyjściu ze szpitala, musi pokonać wiele trudności. Często z powodu wstydu i obawy przed brakiem akceptacji nie ma osoby, do której mógłby się zwrócić ze swoim problemem. Poradnia stomijna jest miejscem, gdzie nie tylko spotka się ze zrozumieniem, ale także otrzyma specjalistyczne wsparcie ze strony psychologa. Placówki te pełnią kluczową rolę w procesie akceptacji nowej sytuacji życiowej” ‒ powiedział Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO i współorganizator kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”.

Poradnie stomijne są częścią kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię”. Jej celem jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików, tak by bez obaw mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej i społecznej.

W ramach kampanii powstał raport „Personel medyczny o komforcie życia stomików”, zostanie również zrealizowane badanie, w którym sami stomicy będą mogli wypowiedzieć się na temat jakości swojego życia. Została także przygotowana strona internetowa: www.stomalife.pl, na której stomicy mogą znaleźć szereg materiałów poradnikowych oraz podzielić się swoją historią i doświadczeniem, które staną się źródłem wsparcia dla innych.

Adresy poradni stomijnych w województwie pomorskim:

Słupsk

Aleja Henryka Sienkiewicza 5

tel: 59 846 86 18

Gdańsk

ul. Jana Pawła II 3D

tel: 58 718 81 76

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Wlaś, tel.: 604 774 138, e-mail: katarzyna.wlas@procontent.pl