Zwężenie stomii

Zwężenie stomii

Późne powiklanie po operacji wyłonienia stomii. Zwężenie stomii może występować na poziomie powięzi lub skóry. Jest to zwężenie światła jelita w kanale stomijnym lub przy ujściu stomii. Istotne klinicznie zwężenie powoduje dolegliwości bólowe i trudności z wydaleniem treści jelitowej. Leczenie zależnie od nasilenia objawów może polegać na zmianie nawyków żywieniowych – unikanie diety bogatoresztkowej; mechanicznym poszerzaniu jelita – ryzyko krwawień i perforacji lub korekcji chirurgicznej.