ZN47

Kod uprawnienia nadawany osobom, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności; w przypadku osob z wyłonioną stomią upoważnia do odbioru większej ilości sprzętu stomijnego w ramach refundacji.