Wycięcie zbyt dużego otworu w płytce stomijnej

Wycięcie zbyt dużego otworu w płytce stomijnej

Powoduje, że skóra wokół stomii narażona jest na bezpośredni kontakt z treścią jelitową wydostającą się ze stomii, co powoduje podrażnienie i uszkodzenie skóry.