Stomia niekonwencjonalna

Stomia niekonwencjonalna

Metody operacyjne, które umożliwią większą kontrolę wypróżnień (tzw. continent stomy). Należą do nich:
1) wytworzenie zastępczych zwieraczy,
2) mechaniczne zamknięcie stomii (poprzez wprowadzenie zatyczki),
3) ucisk z zewnątrz powodujący zamknięcie stomii,
4) stworzenie sztucznych zwieraczy (tzw. pseudozwieraczy).
Do stomi niekonwencjonalnych zalicza się metodę Kock´a, kolostomie z zastosowaniem systemu magnetycznego czy metodę Moreiry.