Plastyka stomii

Plastyka stomii

Korekta chirurgiczna, zabieg operacyjny konieczny z uwagi na wystąpienie powikłań, z powodu wypadania stomii, wciągnięciu stomii, ma na celu poprawne wyłonienia odcinka jelita – czasem przy zbyt dużym napięciu również uwolnienia dłuższego odcinka albo całkowitą zmianę lokalizacji stomii z wytworzeniem nowej stomii w miejscu zapewniającym brak napięcia i prawidłowe jej funkcjonowanie i możliwość zaopatrzenia.