Pasaż jelitowy

Pasaż jelitowy

Tempo przechodzenia treści pokarmowej przez układ pokarmowy. Zaburzenia w pracy jelit bądź nieprawidłowa dieta mogą go zwalniać, prowadząc do zaparć i wzdęć lub przespieszać, powodując biegunki.