Metoda Brickera

Metoda Brickera

Rodzaj operacji układu moczowego – wytwarzania zastępczego pećherza jelitowego. Polega na wszczepieniu moczowodow do izolowanej pętli jelita krętego, której dalszy koniec wszczepia się w skórę. Odcięte przy pęcherzu moczowody preparuje się ku górze. Pętlę jelitową o długości ok. 15 cm odcina się w odległości ok. 10 cm od połączenia krętniczo- kątniczego. Koniec do końca zespala się przewód pokarmowy. Odcinek bliższy izolowanej pętli jelitowej zamyka się na głucho. Moczowody zespala się, wszywając do boku podśluzowkowo pojedynczymi szwami. Całość zespolenia pokrywa się otrzewną. Odcinek dalszy wyprowadza się na zewnątrz i wszywa dwuwarstwowo w powłok (urostomia).