Hepatojejunostomia

Hepatojejunostomia

Bezpośrednie zespolenie jelita cienkiego z wrotami wątroby (portoenterostomia). Wykonywane jest przede wszystkim u noworodków, u których stwierdzono wrodzone zarośnięcie dróg żółciowych.