Continent reservoire

Continent reservoire

Zastępczy zbiornik jelitowy na mocz. przetoka wytwarzana operacyjnie, rodzaj urostomii, zapewniające kotrolę oddawanie moczu (tzw. trzymanie moczu). Definitywne odprowadzenie moczu ze zbiornika jelitowego zastepującego pęcherz moczowymoczowody wszczepione są do zbiornika, a zbiornik połączony jest z otworem skórnym przetoki na brzuchu przewodem jelitowym uformowanym w sposób zapewniający trzymanie moczu i umożliwiający okresowe opróżnianie zbiornika cewnikiem wprowadzonym doń przez przewód (urostomia).