Chirurgiczne oczyszczenie rany

Chirurgiczne oczyszczenie rany

To zabieg mający na celu dokładne oczyszczenie miejsca, w którym ciągłość skóry została przerwana oraz przywrócenie ukrwienia wpływającego na proces gojenia się tkanek. Sprowadza się on do usunięcia z rany wszelkich miejscowych czynników, takich jak ciała obce czy drobnoustroje, które mogłoby lub już spowodowały zakażenie. W przypadku ran przewlekłych wycina się tkankę martwiczą przy wykorzystaniu narzędzi chirurgicznych, nie uszkadzając przy tym zdrowych tkanek. Następnie zszywa się brzegi rany oraz zakłada jałowy opatrunek. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jest bezbolesny. Opracowanie ran pozwala skrócić czas leczenia oraz szybko zwalczyć ciężkie zakażenia, jeżeli do takich zdążyło dojść. Prawidłowo wykonane zapobiega również wtórnym infekcjom. Znajduje ono również zastosowanie w przypadku zapalenia podskórnej tkanki łącznej oraz rozległych owrzodzeń.