Chemioterapia

Chemioterapia

Leczenie systemowe z użyciem leków doprowadzających do śmierci komórek nowotworowych (cytostatyki)