Autor: Adrian Zadorecki

 

Wezwanie pogotowia ratunkowego zawsze wiąże się z dużym stresem. Szczególnie, jeśli bliska ci osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy. Wówczas ciężko jest zachować zimną krew i zwrócić uwagę na cokolwiek, co nie jest związane z jej bezpieczeństwem i zdrowiem.

Dobra współpraca z pogotowiem ratunkowym jest niezmiernie istotna. Tylko dzięki niej zespół karetki ma szansę szybko dotrzeć do pacjenta.

KIEDY WEZWAĆ POMOC?

Nie w każdym przypadku przyjazd zespołu karetki jest konieczny. Jeśli pojawiają się wątpliwości, warto na głos wymówić słowa „pogotowie ratunkowe” i zastanowić się, czy poszkodowana osoba faktycznie wymaga „ratunku”.

Ambulans wzywamy wyłącznie w nagłych stanach zagrożenia życia lub nagłego i poważnego pogorszenia stanu zdrowia, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Do takich stanów należą:

 • utrata lub zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność,
 • nagły i ostry ból brzucha, uporczywe wymioty
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku lub użądlenia,
 • ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny lub wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem urazu,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • dokonana próba samobójcza,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną.

WEZWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Jeśli uznasz, że interwencja zespołu ratownictwa medycznego jest niezbędna, zadzwoń:

 • z telefonu stacjonarnego pod numer 999
 • z telefonu komórkowego pod numery 999 lub 112

PO ZGŁOSZENIU SIĘ DYSPOZYTORA, PODAJ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
 • powód wezwania pogotowia,
 • kto potrzebuje pomocy, w jakim jest stanie,
 • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

PAMIĘTAJ: TO DYSPOZYTOR KOŃCZY ROZMOWĘ I ROZŁĄCZA SIĘ!

Dopóki tego nie zrobi, musisz odpowiedzieć na wszelkie pytania i postępować zgodnie z instrukcjami, których udzieli. Być może, zanim dotrze karetka, będziesz w stanie udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy.

DOKŁADNY ADRES

Przyjazd na miejsce zdarzenia jest właśnie pierwszym zadaniem ratowników. Dlatego trzeba pamiętać, by dom lub mieszkanie były wyraźnie oznaczone. Numer domu jest ważny nie tylko dla listonosza. Zadbaj o to, aby był duży i widoczny z drogi. Postaraj się,
żeby nie zasłaniały go drzewa lub krzewy. Jeśli masz możliwość, zainstaluj przy nim dodatkowe oświetlenie. Jeśli twoja ulica niedawno zmieniła nazwę, powiedz o tym dyspozytorowi. Krótkiego zdanie: „Kwiatowa, dawniej Pstrowskiego” nie zajmie wiele
czasu w rozmowie a zdecydowanie ułatwi zespołowi karetki dotarcie pod właściwy adres.

WYJDŹ NA SPOTKANIE

Jeśli mieszkasz na wsi lub na osiedlu pod miastem wiesz dobrze, że często numery budynków nie są nadawane w „logicznym” porządku. Poproś kogoś z rodziny lub sąsiada, by wyszedł przed posesję i pomachał zespołowi karetki. W nocy doskonałą pomocą będzie
latarka. Wówczas z daleka zespół ratowniczy będzie widział gdzie powinien dojechać.

OTWÓRZ BRAMĘ

Czasem naprawdę liczy się każda sekunda. Karetka może zaparkować przed twoją posesją, ale jeśli sytuacja będzie wymagała natychmiastowego transportu pacjenta do szpitala, zespół ratowniczy straci cenny czas czekając aż ktoś otworzy bramę i umożliwi podjechanie
pod drzwi domu.

ZWIERZĘTA

Wiesz dobrze, że psy, koty czy zwierzęta gospodarcze nie czują się najlepiej w zamknięciu i jeśli masz taką możliwość, z pewnością pozwalasz im na swobodę. Zwierzęta nie lubią jednak obcych. Dlatego, gdy wzywasz karetkę zadbaj o to by je odizolować i
umieścić w bezpiecznym miejscu. Nie tylko oszczędzisz im niepotrzebnego stresu, ale również unikniesz ryzyka, że zaatakują ratowników.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Wiadomo, że w sytuacji gdy bliska ci osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy, „papierki” są ostatnią rzeczą jaka wydaje się być istotna. Dla zespołu ratowniczego są jednak ogromne ważne. Wypisy ze szpitala, ostatnie badania i lista przyjmowanych leków
(w tym alergie na nie) zawierają podstawowe informacje, dzięki którym można szybciej postawić diagnozę.

Przygotuj również dowód osobisty pacjenta. Na jego podstawie ratownicy, a dalej szpital, mogą przygotować konieczne dokumenty. To zrozumiałe, że jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy musisz wybrać numer alarmowy 999 lub 112, głos więźnie w gardle i jedyne
co przychodzi do głowy to: „Ratunku! Proszę przyjechać szybko”.

Pamiętaj, że dyspozytor wie o tym, jak cięż ka to dla ciebie sytuacja. Zaufaj mu, posłuchaj i odpowiedz na pytania. Tylko od twojej współpracy z osobą po drugiej stronie słuchawki a później z zespołem karetki zależy, jak szybko pomoc dotrze na miejsce.