prof. dr hab. Tomasz Banasiewiczprof. dr hab. Tomasz Banasiewicz – prezes-elekt Polskiego Klubu Koloproktologii, chirurg ogólny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bieleckiprof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki ‒ Członek Rady Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Towarzystwa Urazów Wielonarządowych przy Ministerstwie Zdrowia, w latach 1994 – 1998 Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Ogólnej.

prof. dr hab. n. med. Adam Dzikiprof. dr hab. n. med. Adam Dziki ‒ Kierownik I Katedry Chirurgii, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako pierwszy Polak w historii został członkiem honorowym Europejskiego Towarzystwa Proktologicznego (European Society of Coloproctology).

prof. dr hab. n. med. Piotr Krokowiczprof. dr hab. n. med. Piotr Krokowicz ‒ ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

prof. dr hab. n. med. Zoran Stojčevprof. dr hab. n. med. Zoran Stojčev ‒ Ordynator oddziału Chirurgii Onkologicznej Radomskiego Cenrum Onkologii w Radomiu oraz Przewodniczący Konsylium Onkologicznego. Wieloletni ordynator oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Prezes Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Członek zarządu World Federation of Surgical Oncology Societies.

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowskiprof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski ‒ Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie, past Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii.

prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczykprof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowskiprof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski – Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego w Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner – Prof dr hab. med. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej, Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, Past Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarskiprof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski – Kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz past Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Organizatorami Akcji Społecznej na bazie której powstała fundacja były

polskie towarzystwo stomijne logo

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

POL-ILKO powstało w 1987 r. w Poznaniu. Obecnie posiada 20 oddziałów regionalnych i kilka klubówpolilko w całej Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA).

Celami Towarzystwa są ochrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii, promocja i organizacja wolontariatu do wzajemnego niesienia pomocy i wsparcia na rzecz osób ze stomią oraz podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia pełni aktywności życiowej stomików. Do zadań Towarzystwa należy także budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na problemy osób posiadających stomię i propagowanie idei niesienia pomocy tym osobom.

logo j-elita

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”

 „J-elita” powstało w maju 2005 roku. Jest członkiem EFCCA – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa, która zrzesza Stowarzyszenia z 27 krajów europejskich.

Organizacja skupia osoby chore, rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego – Crohna lub mikroskopowe zapalenie jelita. Do zadań Towarzystwa należy walka o lepszą refundację leków, dostęp do nowoczesnego leczenia, szerszy dostęp do leczenia żywieniowego oraz szybszą diagnostykę i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów.

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera logo

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Fundacja ustanowiona w 2008 r., zajmuje się kwestiami związanymi leczeniem chorób przewlekłych. Do jej głównych celów należy działanie na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia chorób przewlekłych i udostępnianie postępów w tej dziedzinie polskim lekarzom i pielęgniarkom.

Fundacja działa na rzecz zwiększenia dostępności do metod nowoczesnego leczenia chorób przewlekłych oraz upowszechnia wiedzę o nowoczesnych metodach leczenia chorób przewlekłych.

salts sprzęt stomijny logo

Partner medyczny SALTS Healthcare

Już w XVIII wieku John i William Salt założyli firmę, której głównym celem była troska o dobro pacjenta. Od ponad dwustu lat ta tradycja jest kontynuowana. Dziś Salts Healthcare jest jedną z najstarszych rodzinnych firm w Wielkiej Brytanii wspierającą pacjentów stomijnych na całym świecie, oferując im najnowocześniejsze produkty stomijne o najwyższej jakości. Wnosząc tradycyjne rodzinne wartości do wszystkich swych działań firma Salts Healthcare uzyskała opinię przyjaznego, ukierunkowanego na potrzeby pacjenta producenta produktów stomijnych.