Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Lip 202311

Przekazujemy Państwu projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca br zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które jest w trakcie konsultacji.

Uwagi można składać do dnia 11.07. br

Najważniejsze zmiany merytoryczne odnośnie wyrobów stomijnych dotyczą:

– zmiany odpłatności w dotchczasowej grupie  P.141 dla środków pielęgnacyjnych i dotyczą zmniejszenia odpłatności przez dzieci do 18 roku życia z obecnie 20% do 10% po wejściu w życie rozporządzenia.

– Zmiany oznaczenia grupy wyrobów

W.01.015 – Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

W.01.025 – Worki stomijne w systemie jedno- lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia) – jednorazowo dla pierwszego zlecenia dla nowo wyłonionej stomii

W.02.015 –  Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)

W.02.025 – Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową) – jednorazowo dla pierwszego zlecenia dla nowo wyłonionej stomii.

Potwierdzono w rozporządzeniu prawo do nabywania wyrobów stomijnych droga wysyłkowa.

W rozporządzeniu wyroby stomijne znajdują się w Grupie W – Wyroby medyczne produkowane seryjnie stomijny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Załącznik do rozporządzenia

8 lipca 2023

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na