Współpraca z Rejestrem Zbadajraka.pl

Cze 202306

Badania kliniczne zapewniają postęp w medycynie.

Bez tych badań nie mielibyśmy wielu innowacyjnych terapii i leków, które pomagają ludziom na całym świecie. Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc w badaniach klinicznych, co może przyczynić się do przyszłych przełomów w leczeniu chorób.

Badania kliniczne to naukowe badania, których celem jest ocena skuteczności, bezpieczeństwa i skutków ubocznych nowych leków, terapii, procedur medycznych lub urządzeń medycznych.

Zapewniają, że nowe leki lub procedury są bezpieczne i skuteczne dla ludzi przed wprowadzeniem ich do powszechnego użytku.

Każdy nowy lek lub rodzaj terapii, przed wprowadzeniem do codziennego użytku musi przejść takie badania, a udział w nich powoduje, że pacjenci mają szybszy i bezpłatny dostęp do nowych rodzajów terapii, co zwłaszcza w przypadku leczenia onkologicznego może stanowić właściwą propozycję terapeutyczną.

Prowadzone są zwykle w czterech fazach, w zależności od etapu rozwoju produktu.

 W fazie I badania obejmują zwykle niewielką grupę zdrowych wolontariuszy i koncentrują się na ocenie bezpieczeństwa produktu.

 Faza II obejmuje większą grupę pacjentów i ma na celu ocenę skuteczności produktu oraz identyfikację możliwych działań niepożądanych.

 Faza III obejmuje duże grupy pacjentów i są przeznaczone do porównywania nowego produktu z istniejącymi standardami leczenia oraz do dalszej oceny bezpieczeństwa i skuteczności.

 Fazia IV prowadzona jest po wprowadzeniu produktu na rynek i służą do monitorowania dalszych działań niepożądanych oraz do oceny długoterminowych skutków stosowania produktu.

Badania kliniczne są niezwykle ważne dla postępu w dziedzinie medycyny i służą do zapewnienia, że nowe produkty są bezpieczne i skuteczne dla pacjentów.

Zbudowany przez platformę ZbadajRaka.pl rejestr danych dotyczących pacjentów onkologicznych i hematologicznych, to nowoczesne narzędzie, które zwiększa dostępność chorych do nowoczesnych terapii w ramach badań klinicznych.

Zbierając od pacjentów dane medyczne, historię choroby oraz analizując pobrany wcześniej materiał biologiczny,  budujemy bazę, umożliwiającą szybkie wytypowanie pacjentów, których można optymalnie leczyć w ramach prowadzonych w Polsce badań klinicznych.

Budowana baza ma na celu przyspieszenie i ułatwienie dostępu Chorych z chorobą nowotworową do nowych, celowanych terapii.

Wpis do rejestru jest bezpłatny. Nowoczesna technologia wykorzystująca AI (sztuczną inteligencję) w medycynie, pozwala na odnajdywanie dla pacjentów nowoczesnych terapii, ze względu na ich historię medyczną, rodzaj nowotworu oraz jego profil genetyczny.

Gromadzone dane przetwarzane są w celu połączenia pacjentów z ośrodkami badań klinicznych, które mogą zaproponować najbardziej korzystne opcje terapeutyczne w danym momencie leczenia choroby. Rejestr jest nadzorowany i aktualizowany na bieżąco przez Konsylium Lekarskie ZbadajRaka.pl.

Z przyjemnością informujemy, że podjęliśmy współpracę z Rejestrem Zbadajraka.pl

czerwiec 2023

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na