Sposób liczenia limitu finansowego dla pacjenta z kodem 47ZN / 47ZDN

Sty 202309

>> Pobierz

Warszawa, 2 stycznia 2023

Do wszystkich zainteresowanych,

Z dniem 1 stycznia zmianie ulegają limity refundacji na zaopatrzenie w wyroby stomijne.

System refundacyjny sprzętu stomijnego obowiązujący od stycznia 2023 r. podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DZIENNIK USTAW 2022 R. POZ. 2319)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Wprowadzono dwa oddzielne zlecenia na zaopatrzenie stomijne:

  1. Kod P.099

worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

  1. Kod P.141

Wyroby stomijne (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw. druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)

Kody zaopatrzenia i limity

  1. Worki i płytki, bez dopłat (kod refundacji P.099):

Kolostomia P.099.K – wartość refundacji –  450 zł

Ileostomia P.099.I – wartość refundacji –   450 zł

Urostomia P.099.U – wartość refundacji –   530 zł

Inne przetoki P.099.IP – wartość refundacji –   450 zł

  1. Akcesoria stomijne konieczność dopłaty w wysokości 20% od wartości pobieranego w ramach zlecenia sprzętu (kod refundacji P.141):

Kolostomia P.141.K – wartość refundacji –   120 zł

Ileostomia P.141.I – wartość refundacji –   120 zł

Urostomia P.141.U – wartość refundacji –   120 zł

Inne przetoki P.141.IP – wartość refundacji –   120 zł

Jednorazowe zlecenie dla nowo wyłonionej stomii w wysokości podwójnego miesięcznego limitu refundacyjnego:

  1. Worki i płytki, bez dopłat w ramach limitu refundacji (kod refundacji P.099A):

Kolostomia P.099A.K – wartość refundacji –    900 zł

Ileostomia P.099A.I – wartość refundacji –    900 zł

Urostomia P.099A.U – wartość refundacji  –  1.060 zł

Inne przetoki P.099A.IP – wartość refundacji  –  900 zł

  1. Akcesoria stomijne w przypadku nowo wyłonionej stomii-zlecenie jednorazowe z podwójnym limitem, z dopłatą pacjenta 20% (kod refundacji P.141A):

Kolostomia P.141A.K – wartość refundacji  –  240 zł

Ileostomia P.141A.I – wartość refundacji  –  240 zł

Urostomia P.141A.U – wartość refundacji  –   240 zł

Inne przetoki P.141A.IP – wartość refundacji  –  240 zł

 

Sposób liczenia limitu finansowego dla pacjenta z kodem 47ZN / 47ZDN

Zlecenie dla osób z dodatkowymi uprawnieniami dającymi uprawnienia do zwiększenia limitu refundacji 47ZN/47ZND/ 47DN

Wyliczenie przysługującego limitu refundacji jest pomnożeniem ilości przetok i miesięcznego limitu dla rodzaju stomii oraz liczby sztuk (ilości wielokrotności limitu podstawowego np. 3)

Wartość limitu x liczba przetok x liczba wielokrotności limitu

  1. n 450 zł (wartość limitu podstawowego dla kolostomii) x 1 przetoka (ilość posiadanych przetok) x ilość przyznanego limitu 1,5

= 450 x 1 x 1,5 =  675 zł wartość miesięcznego limitu refundacji

  1. n 530 zł (wartość limitu podstawowego dla urostomii) x 1 przetoka (ilość posiadanych przetok) x ilość przyznanego limitu 2

= 530 x 1 x 2 =  1.060 zł wartość miesięcznego limitu refundacji

Od 1 stycznia 2023 nie odnosimy się już do ilości sztuk na zleceniu, posługujemy się wielokrotnością limitu podstawowego (dopuszcza się wartość do jednego miejsca po przecinku np. 1,5 oznacza półtora limitu podstawowego)

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji 800 633 463

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na