Rozdano nagrody „StomaPERSONA 2017”

Mar 201826

Rozdano nagrody „StomaPERSONA 2017”

12 marca w budynku Warsaw Spire wręczone zostały nagrody stomaPERSONA. W trakcie Gali Finałowej III edycji Plebiscytu wyróżniono pracowników środowiska medycznego. Ceremonii wręczenia nagród towarzyszyła debata ekspercka na temat podnoszenia jakości oraz efektywności ekonomicznej procesów leczenia z wykorzystaniem personalizacji i nowych technologii, oraz metod angażowania pacjenta w proces leczniczy.

Uroczysta Gala

Tegoroczną edycję plebiscytu tradycyjnie Patronatem Honorowym objął Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, który w trakcie gali razem z Prezes Fundacji STOMAlife Dorotą Mintą uhonorował nagrodą stomaPERSONA 2017 osoby ze środowiska medycznego wyróżnione przez pacjentów. Celem nagrody jest podkreślenie zasług osób, które od lat w ponadprzeciętny sposób poświęcają się pacjentom stomijnym i pomagają im w powrocie do zdrowia. Stomicy, którzy mogą liczyć na tego rodzaju wsparcie, łatwiej godzą się ze swoją sytuacją i podchodzą pozytywnie do życia ze stomią.

“Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem uczestniczyć w tej pięknej Gali. Gali, gdzie są nagrodzone osoby, które pomagają pacjentom z wyłonioną stomią. To bardzo ważne żeby tym pacjentom okazywać wsparcie i empatię. W sytuacji kiedy okaże się, że zaistniał ten problem, dla pacjentów jest to bardzo istotne. I bardzo ważne jest też to właśnie, żeby nagradzać i mówić głośno o tym i wskazywać na to, jak piękne są postawy personelu medycznego i jak pięknie wspomagają pacjentów w ich tych trudnych chwilach.” – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

Laureaci stomaPERSONA 2017

Nagrodę honorową za szczególny wkład wniesiony do poprawy jakości opieki nad stomistami w Polsce wręczono prof. Krzysztofowi Bieleckiemu.

“Pan Profesor wyznaje niesłusznie zapomnianą zasadę, że wielkość można osiągnąć jedynie w służbie. I temu właśnie poświęcił swoje życie, służbie pacjentom, których zawsze traktuje szczególnie i indywidualnie, bo doskonale zdaje sobie sprawę jak cenny dar powierzają w jego ręce, jak dużym zaufaniem go obdarzają.” – powiedziała w wygłoszonej laudacji Agnieszka Siedlarska, Salts Polska.

“Nagrody stomaPERSONA już od trzech lat przyznawane są pracownikom medycznym przez Pacjentów. Fundacja ma jedynie zadanie i zaszczyt je w imieniu środowiska pacjentów wręczyć. Jestem dumna, że już po raz trzeci spotykamy się aby nagrodzić tych, którzy swoją codzienną pracą czynią życie stomików lepszym.” – mówi Dorota Minta, prezes Fundacji STOMAlife.

W kategorii pielęgniarka stomijna nagrodę za wyjątkowe zaangażowanie w pracę ze stomistami otrzymały Kinga Dudzik-Łagoźna z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Joanna Zakrzewska ze Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki. W kategorii pielęgniarka stomijna pacjenci wyróżnili także Helenę Dziekańską ze Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (laureatkę w II edycji plebiscytu w kategorii Punkt Konsultacyjno Szkoleniowy), Elżbietę Kunysz z Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli oraz Danutę Kubiak z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. W kategorii punktu konsultacyjno-szkoleniowego nagrodę otrzymała Dorota Kaczmarek ze Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

W kategorii lekarz nagrodę otrzymał Michał Mik z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów. Nagrodę w specjalnej nowej kategorii utworzonej ze względu na głosy pacjentów otrzymała Justyna Studzińska – pracownik sklepu medycznego Apus w Łodzi.

“Nowa kategoria w której nagrodzony został pracownik sklepu medycznego to szczególnie ważne wyróżnienie. Takie osoby będąc na pierwszej linii kontaktu z pacjentami uzupełniają dziś lukę po likwidacji poradni stomijnych, co jak widać doceniają sami pacjenci.” – mówi Dorota Minta, prezes Fundacji STOMAlife.

W tym roku po raz pierwszy wszyscy nagrodzeni otrzymali vouchery edukacyjne ufundowane przez firmę Salts Polska.

“Jako firma stomijna w codziennej pracy kładziemy nacisk między innymi na kształcenie pielęgniarek, które poszukują wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań w opiece nad pacjentami. Staramy się też wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, by mogły one czuć się lepiej w swoje, jakże ważnej pracy. A co za tym idzie, by jeszcze lepiej mogli czuć się ich pacjenci.” – mówi Agnieszka Siedlarska, prezes Salts Polska.

Debata Ekspercka

Nowym punktem programu była debata “Nowoczesna medycyna w służbie pacjentom – prewencyjna, personalizowana, zaangażowana, predyktywna” z udziałem ekspertów. W dyskusji prowadzonej przez Dorotę Mintę, prezes Fundacji STOMAlife, udział wzięli Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO – Ryszard Lisek, pielęgniarka stomijna Helena Dziekańska, Prezes Salts Polska – Agnieszka Siedlarska oraz Prezes Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed – Wojciech Szefke.

Podczas debaty poruszono między innymi temat zindywidualizowanego podejścia do chorych. Rzecznik Praw Pacjenta zauważył, że głos pacjentów wreszcie jest słyszalny, jednak dobrze by było gdyby przełożyło się to na postęp w artykułach legislacyjnych. Zarówno Bartłomiej Chmielowiec jak i profesor Krzysztof Bielecki zadeklarowali swoją gotowość do pomocy w tej kwestii. Podczas panelu doszło również do ożywionej dyskusji na temat kształceniem stomików oraz pielęgniarek. Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Onkologicznych – Barbara Jobda zauważyła, że najprawdopodobniej problemy z edukacją pacjentów wynika z coraz to większych braków w personelu pielęgniarskim. Zasugerowała również jako jedno z rozwiązań tego problemu utworzenie specjalnego stanowiska pielęgniarek informacyjnych, które mogłyby poświęcić się tylko informowaniu i nauczaniu pacjentów. Profesor Bielecki podkreślił konieczność reaktywacji szkół średnich dla pielęgniarek. Rzecznik poinformował o krokach podjętych w stronę uatrakcyjnienia zawodu pielęgniarskiego młodszym pokoleniom. Agnieszka Siedlarska zauważyła, że sprzęt medyczny na polskim rynku jest bardzo dobry, acz niestety jest go mało. Być może przepisy legislacyjne powinny ulec zmianie, by umożliwić samym stomikom wybór sprzętu. Ten powinien bowiem być dobierany indywidualnie według potrzeb pacjenta, nie zaś wydawany wszystkim odgórnie według sztywno wyznaczonych przepisów. Ryszard Lisek dodatkowo podkreślił, że ważny jest dobór sprzętu do potrzeb stomika oraz kontynuowanie dopasowanego zestawu. Na szczególną ochronę zasługują stomicy niedługo po operacji, którzy uczą się nowego życia, ich stomia ulega zmianom oraz osoby, które mają powikłania. Wojciech Szefke wyraził zaś zaniepokojenie projektem zmian w ustawie refundacyjnej, które mogą ograniczyć możliwość wyboru stomikom. Takimi ograniczeniami mogą być między innymi przetargi centralne. Te, choć doskonałe w wielu przypadkach, niestety nie sprawdzają się w kwestii sprzętu stomijnego, który wymaga indywidualnego doboru. Zmiany legislacyjne są oczekiwane i jak najbardziej potrzebne. Wymagają jednak precyzji i dopasowania do zróżnicowania w wyrobach medycznych.

“Są ludzie mocni, ale są i słabi. Dopiero poznajemy siebie w obliczu choroby, bólu, cierpienia i tak dalej. W związku z tym z Zachodu, głównie z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, przyszła ta idea ruchu stomijnego. Pojawił się odpowiedni sprzęt stomijny. Pojawili się ludzie, którzy próbowali wyjaśnić pacjentom na czym polega stomia. Próbowali ich przekonać, że życie ze stomią jest do zaakceptowania; życie ze stomią ma swoją określoną jakość; i ze stomią można nadal żyć, być czynnym zawodowo i być pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Ale to wymagało lat, wymagało pewnego oprzyrządowania i to nam się udało.” – mówi prof. Krzysztof Bielecki

“Zaczynałam pracę oczywiście jako pielęgniarka okręgowa, która była od razu po szkole, więc moja wiedza na ten temat była też tylko teoretyczna. Dopiero w pracy z pacjentem zaczęłam wypracowywać pewne elementy pielęgnacji, które z czasem przełożyły się na to, że rzeczywiście mogłam tym pacjentom skuteczniej pomóc i mogłam zaopatrzyć ich w taki sposób, żeby ich jakość życia była nieco lepsza, niż przed zastosowaniem na przykład nowego sprzętu, czy przed edukacją.” – mówi Helena Dziekańska.

Podczas debaty Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zadeklarował chęć dalszej współpracy przy tworzeniu jak najlepszych rozwiązań legislacyjnych dla stomików. Deklaracja ta spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem i głosami wsparcia od wszystkich uczestników debaty.

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na