Refundacja na wyroby stomijne 2023 w pytaniach zadawanych przez świadczeniobiorców.

Sty 202329

Rozwiń pytanie, aby zobaczyć odpowiedź.

1. Jeśli posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym czy przysługuje mi dodatkowy limit na zaopatrzenie stomijne?

NIE, dodatkowe limity na zaopatrzenie w sprzęt stomijny przysługują tylko osobom z przyznanym znacznym stopniem niepełnosprawności (ZN)

2. Czy osoba z 1 grupą niepełnosprawności ma większy limit na sprzęt stomijny?

TAK, osobie z 1 grupa niepełnosprawności przysługuje zwiększony limit na zaopatrzenie.

3. Czy osobę z 1 grupą niepełnosprawności obowiązuje dopłata do sprzętu stomijnego?

TAK, dopłaty do sprzętu stomijnego w kodzie zaopatrzenia P.141  na artykuły do pielęgnacji stomii obowiązują wszystkich odbierających sprzęt. Wysokość dopłaty to 20% od wartości pobranego zaopatrzenia do limitu refundacji 120 zł

 

Przykład:

 • jeśli zlecenie zostanie zrealizowane w kwocie przysługującego limitu 120 zł to 120 zł x 20% = 24 zł wartość refundacji wyniesie 96 zł oraz 24 zł dopłaci osoba realizująca świadczenie
 • jeśli zlecenie zostanie zrealizowane poniżej kwoty przysługującego limitu np. 55 zł (jedna pasta uszczelniająca) to 55 zł x 20% = 11 zł wartość refundacji wyniesie 44 zł oraz 11 zł dopłaci osoba realizująca świadczenie
 • jeśli zlecenie zostanie zrealizowane powyżej kwoty przysługującego limitu np. 130 zł to 120 zł x 20% = 24 zł oraz 130 zł – 120 zł = 10 zł wartość refundacji wyniesie  96 zł oraz 34 zł  ( 24 żł + 10 zł) dopłaci osoba realizująca świadczenie

4. Czy jeżeli mam przetoki należy mi się sprzęt refundowany?

Do tej pory nie było wprost zlecenia na przetoki. Od stycznia 2023 jest możliwość otrzymania sprzętu refundowanego w kodzie P.099IP. Zlecenie przysługuje na każdą przetokę. Na kod zaopatrzenia P.099IP nie odbierzemy worków do zbiórki moczu i zestawów do irygacji.

5. Czy pacjenci, którzy podlegający ustawie za życiem (zwiększony limit) też dopłacają do środków pielęgnacyjnych przysługujących w kodzie zaopatrzenia P.141

Tak. Dopłaty obowiązują wszystkich, poza osobami objętymi szczególnymi uprawnieniami, np. Inwalidów wojennych czy osoby represjonowane i innym zgodnie z Art.47.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 47.1.Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art.2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.

 

 • inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranom poszkodowanym, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

Kody 47IW, 47IB, 47OR, 47ZAŻ30, 47ZAF30

6. Jeśli zrealizowany został wniosek na zaopatrzenie w XII 2022 to kiedy mogę zrealizować nowy wniosek?

Jeśli zaopatrzenie w XII 2022 zostało zrealizowane na XII to nowe zaopatrzenie przysługuje w I 2023. Zarówno na worki i płytki kod P.099 jak i na akcesoria kod P.141.

Jeśli zaopatrzenie w XII 2022 zostało zrealizowane na XII i I to nowe zaopatrzenie przysługuje w I 2023 na akcesoria kod P.141 a na worki i płytki kod P.099 od lutego 2023.

7. Czyli w roku 2023 potrzebne są dwa zlecenia?

TAK.

Od stycznia 2023 wprowadzono dwa oddzielne zlecenia na zaopatrzenie stomijne:

 1. Kod P.099

worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

 1. Kod P.141

Wyroby stomijne (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)

8. Jak postępować jeśli mam zlecenie wystawione w X 2022 roku ważne do IX 2023 roku?

Zlecenia wystawione w 2022 roku na starych zasadach z kodem  P.099 są nadal ważne w roku 2023.

Nie trzeba ich zamykać!

Nie trzeba uzyskiwać nowych!

Realizator takiego zlecenia (np. sklep medyczny) przelicza wniosek według nowych zasad i przysługują nowe, wyższe limity:

 • Kolostomia 450
 • Ileostomia 450
 • Urostomia 530

Limit podstawowy przeliczany jest na nowo (u realizatora wniosku – np. sklep medyczny)

Przykład:

 • Jeśli w roku 2022 przysługiwał jeden limit na zaopatrzenie w wysokości 90 sztuk to w roku 2023 przysługuje 1 limit w nowej wysokości refundacji.
 • Jeśli w roku 2022 przysługiwał podwyższony limit na zaopatrzenie np. na zleceniu było 270 worków to teraz realizator wyliczy nowy ryczałt czyli 270 / 90 = 3
  3 x 450 (wartość refundacji dla kolo/ileo) = 1.350 i to jest nowy limit miesięczny dla takiego zlecenia
 • Jeśli w roku 2022 przysługiwał podwyższony limit na zaopatrzenie np. na zleceniu było 630 worków to teraz realizator wyliczy nowy ryczałt czyli 630 / 90 = 7
  7 x 450 (wartość refundacji dla kolo/ileo) = 3.150 i to jest nowy limit miesięczny dla takiego zlecenia

Należy pamiętać, że na zlecenie wystawione w roku 2022 na kod P.099 odbierzemy w roku 2023 worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

Na sprzęt pielęgnacyjny/ akcesoria trzeba uzyskać nowe zlecenie w kodzie P.141, w którym będzie możliwość odbioru takich artykułów jak: pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową.

Ryczałt miesięczny na kosmetyki to 120 zł z odpłatnością 20%

9. Czy w ramach kodu P.141 będzie można zamówić dezodorant do stomii?

Nie

10. Mam kolostomię i przyznany stopień znaczny niepełnosprawności. Worków na ogół starcza, ale kosmetyków (półpierścienie, pasty itp) już nie. Co powinien wpisać lekarz w zleceniu P.099 i P.141? Jaką krotność w rubryce 1.C.1.7 (liczba sztuk)

Obecnie lekarz ma możliwość zwiększenia limitu i wpisania wielokrotności podstawowego limitu maksymalnie do wysokości 5 /stan na 12 stycznia 2023/. A zatem  pacjent może wnioskować o limit zwiększony od 2 do 5.

11. Czy ponoszoną opłatę 20% można będzie odpisać od podatku w rozliczeniu rocznym PIT?

Tak, o ile nic się nie zmieni w ustawie o podatku dochodowym PIT, będzie można odliczyć te wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

12. Czy pacjent z kodem ZN47 może mieć zlecenie na Kod P.141 np. x2 limity podstawowe i czy wtedy dopłaca 48zl?

Tak.

Dopłata jest w wysokości 20% od wartości realizowanego zlecenia w przyznanym limicie refundacji.

Przykład:
120zł  x 20% = 24 zł dopłaty i 96 zł refundacji
240zł x 20% = 48 zł dopłaty i 192 zł refundacji

Realizacja w niepełnym limicie:

Np. 180 zł x 20% = 36 zł dopłaty i 144 zł refundacji

Realizacja ponad limit przy założeniu dwóch ryczałtów czyli limitu 240 zł

Np. 300 zł

240zł x 20% = 48 zł dopłaty i 192 zł refundacji

Oraz 300 – 240 = 60

Refundacja 192 zł

Dopłata 60 + 48 = 108 zł

13. Jakim kodem oznacza się niepełnosprawność w stopniu znacznym?

47NZ, 47ZND, 47DN

14. Czy ryczałt (krotność przy 47ZN) może być w jednym miesiącu np. 1,5 a w drugim 2?

TAK, jeśli zlecenie wystawiane będzie co miesiąc.

Można jednak poprosić o wystawienie zlecenia z dwukrotnym ryczałtem i zrezygnować z części realizacji jeśli nie potrzebujemy w danym okresie pełnego limitu. Nie musimy realizować pełnej przyznanej kwoty ryczałtu.

15. Czy worki do zbiórki moczu są objęte kodem P99U?

Tak

16. Czy jeśli mam więcej niż jedną przetokę i dodatkowe uprawienia mogę odebrać tylko jedno zlecenie p.141 z potrzebnym limitem?

TAK. Wtedy osoba wystawiająca zlecenie określi ilość przetok oraz odpowiednią ilość przysługującego ryczałtu.

Np. 2 przetoki x 2 ryczałty miesięczne dadzą w realizacji miesięcznej 4 ryczałty

17. Czy można otrzymać inną krotność ryczałtu na worki a inną na akcesoria?

TAK. Są to dwa różne zlecenia i powinny być dostosowane do potrzeb zaopatrzenia. Oczywiście zwiększenie ryczałtu przysługuje wyłącznie z dodatkowym kodem uprawnień.

18. Jak technicznie wygląda forma regulowania płatności 20%?

Jeśli zaopatrzenie otrzymujemy droga wysyłkowa to należy dopytać u swojego dostawcy, jakie formy płatności przewiduje. Co do zasady można zapłacić przy dostawie u kuriera lub ustalając kwotę zrobić wcześniej przelew do zamówienia na konto firmy.

Odbierając sprzęt na miejscu w sklepie medycznym dopłatę, co do zasady regulujemy kartą płatniczą lub gotówką.

19. Jeśli pielęgniarka była uprawniona do ordynacji zaopatrzenia stomijnego z kodu P.099, to czy aktualnie jest też uprawniona do ordynowania kodu P.141?

TAK. Pielęgniarki nadal mają uprawnienie do wystawiania zleceń. Został skrócony jednak czas na jaki mogą wystawić zlecenie do 6 miesięcy kontynuacji.

20. Jeśli mam dwie nefrostomie to czy muszę mieć dwa zlecenia?

NIE. Osoba wystawiająca zlecenie określi ilość przetok oraz odpowiednią ilość przysługującego limitu refundacyjnego.

21. Czy przysługuje zwrot dopłaty do P.141 z PEFRON? I jakie trzeba złożyć dokumenty?

Tak. Można się ubiegać o zwrot kosztów związanych z ich zakupem do PCPRu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPSu (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Organy te dysponują środkami PFRON, które mogą być przeznaczone na zwrot poniesionych kosztów przez osobę niepełnosprawną.

Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu, zwracasz się do PCPR, który udzieli dofinansowania ze środków PFRON.

Osoba ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności – każdy stopień niepełnosprawności uprawnia do złożenia wniosku

22. Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie zakupu z PEFRON?

Dokumenty jakie należy ze sobą posiadać ubiegając się o zwrot to:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie: wniosku szukaj w PCPR swojego miejsca zamieszkania
 2. Dokument potwierdzający niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 3. Zaświadczenie wystawione przez płatnika lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów
 4. Faktura potwierdzająca zakup, z rozbiciem na kwoty jakie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (refundacja) oraz kwotę jaką zapłacił (dopłacił) świadczeniobiorca (osoba dla której został zakupiony sprzęt)
 5. Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z określeniem ceny nabycia ( wyodrębnione musza być kwoty pokryte w ramach refundacji oraz udział własny osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż określony limit finansowania w ramach NFZ)  potwierdzoną za zgodność  przez świadczeniodawcę (realizatora) realizującego zlecenie (np. sklep medyczny) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

23. Jak będzie można realizować płatności za zamówienie z kodu P.141? Czy można ustalić ze sklepem żeby zrobić przelew w oparciu o fakturę elektroniczną przesłaną mailem żeby odbiór od kuriera nie wymagał płatności przy odbiorze?

Wszystko zależy od punktu który realizuje Państwa zlecenie, trzeba uzgodnić przy składaniu zamówienia. Np. w firmie Med4me istnieje taka możliwość.

Jeżeli nie zdecydujecie się Państwo na dokonanie przedpłaty możliwy będzie odbiór przesyłki za pobraniem u kuriera. Płatności u kurierów mogą być realizowane gotówką, kartą lub BLIK-iem, w zależności od tego czy kurier dysponuje terminalem płatniczym czy nie.

24. W jakich przypadkach lekarz może zwiększyć ryczałt z 1 na 1,5 lub więcej?

Trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

25. Jeżeli chcę zlecenie na sprzęt na 3 miesiące bez dodatkowych uprawnień to lekarz musi wypisać 3 limity?

NIE, Lekarz wpisuje 1 limit i zaznacza okres zlecenia 3 miesiace.

26. Czy jako wdowa po inwalidzie wojennym i posiadając znaczny stopień niepełnosprawności jestem zwolniona z opłaty za środki do pielęgnacji?

NIE, uprawnienia w tym zakresie nie są dziedziczone. Świadczeniobiorcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności są jest zobowiązani do dopłaty w wysokości 20%.

27. Czy osoba mająca znaczny stopień niepełnosprawności dopłaca do worków i środków pielęgnacyjnych?

NIE do zaopatrzenia w worki i płytki nie obowiązuje dopłata do wysokości limity.

TAK dopłaca do zlecenia na akcesoria w kodzie P.141 w wysokości 20% realizowanej kwoty w ramach przyznanego limitu refundacji.

28. Czy mając zlecenie wystawione w 2022r. lepiej ubiegać się o dwa nowe zlecenia czy tylko jedno P141, gdyż zlecenie stare przeliczając na worki daje dane nie adekwatne - bardzo duża ilość worków, która miesięcznie i tak nie zostałaby wykorzystana.

Zlecenie z 2022 roku zachowuje ważność. Nie trzeba ubiegać się o nowe. Limit zostanie przeliczony adekwatnie do nowych zasad. W przypadku kiedy został przyznany w ocenie świadczeniobiorcy za wysoki istnieje możliwość odbioru zaopatrzenia w mniejszej ilości, zgodnie z faktycznymi potrzebami stomika.

Należy pamiętać, że na zlecenie wystawione w roku 2022 kod P.099 odbierzemy w roku 2023 worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

Na sprzęt pielęgnacyjny/ akcesoria trzeba uzyskać nowe zlecenie w kodzie P.141 (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw. druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową) i wtedy odebrać sprzęt.

Ryczałt miesięczny na kosmetyki to 120 zł z odpłatnością 20%

Nie trzeba realizować pełnej wysokości przyznanego limitu można częściowo adekwatnie do potrzeb.

29. Jeśli syn ma stopień niepełnosprawności znaczny, to obowiązuje go dopłata 20% czy nie do kodu P.141

TAK dopłata obowiązuje.

30. Czy posiadając "stare" zlecenie P99 z ubiegłego roku, muszę udać się do lekarza po dodatkowe zlecenie P141 by w ramach tego nowego zakupić środki do pielęgnacji?

Na sprzęt pielęgnacyjny/ akcesoria trzeba uzyskać nowe zlecenie w kodzie P.141 (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową) i wtedy odebrać sprzęt.

Ryczałt miesięczny na kosmetyki to 120 zł z odpłatnością 20%

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na