Opinia prof. Tomasza Banasiewicza

Lip 202221

Szanowni Państwo,

dzielimy się z Wami kolejną opinią, w sprawie projektu refundacji wyrobów medycznych opublikowanym przez MZ 8 lipca, który do 8 sierpnia jest w fazie konsultacji społecznych, nadesłanej do nas przez prof. Banasiewicz Tomasz.

Jednocześnie przypominamy, że poprzednio nadesłane do nas stanowiska prof. Bielecki Krzysztof, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego Helena Dziekańska oraz prof. Szczęsny Wojciech możecie Państwo odnaleźć w materiałach prasowych:

NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu stomijnego

 

Stanowisko prof. Banasiewicz Tomasz

Stanowisko prof. K.Bielecki

List do MZ – prof.Bielecki

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na