Informacje dot. przypadku niedostępności do systemu Zlecenia Zaopatrzenia

Mar 202323

Warto pamiętać, że w czasie niedostępności do systemu Zlecenia Zaopatrzenia nie będzie możliwe wystawianie i realizowanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w systemie eZWM.
Zlecenia należy wtedy wystawiać i realizować poza systemem tj. w formie papierowej. Zlecenia wystawione w formie papierowej wymagają potwierdzenia w OW NFZ (Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia).

W czasie niedostępności systemu świadczeniodawcy realizujący zlecenia powinni zweryfikować uprawnienie do świadczeń – poprzez złożenie przez osobę uprawnioną (chcąca odebrać sprzęt w ramach refundacji) oświadczenia w formie papierowej albo przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia VII 2022

OŚWIADCZENIE o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

wpis: marzec 2023

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na