Bardzo ważny komunikat w sprawie rozporządzenia refundacyjnego!

Paź 202218

UWAGA!!!

Bardzo ważny komunikat w sprawie rozporządzenia refundacyjnego!

Poniżej informacje uzyskane dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia odnośnie procedowanego rozporządzenia w sprawie refundacji wyrobów stomijnych.

Wersja, która obecnie jest na ostatnim etapie legislacyjnym zawiera następujące rozwiązania:

– lp. 99 worki/płytki stomijne/worki do zbiórki moczu(urostomia)/zestaw do irygacji(kolostomia)

– do 450 zł (kolostomia/ileostomia/inne stomie i przetoki z wyjątkiem nefrostomii), do 530 zł (urostomia) – 0 zł dopłaty pacjenta do limitu

– lp. 141 wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową) – wszystkie stomie i przetoki z wyjątkiem nefrostomii – do 120 zł – 20% udział pacjentów w limicie

– osobne zlecenie jednorazowe na wszystkie stomie, dla nowo wyłonionej stomii na 1 miesiąc, w podwójnym limicie, w przypadku lp. 99 – 0zł udział pacjenta, w przypadku lp. 141 – 20% udział pacjenta w limicie

– lp. 97 – do 12 worków do zbiórki moczu 6,5 zł lub zamiennie do 12 worków urostomijnych (w przypadku nefrostomii)  z limitem 16 zł

– poszerzono zakres specjalistów do wystawiania zleceń zgodnie ze zgłoszonymi w konsultacjach uwagami

Czekamy na Państwa uwagi biuro@stomalife.pl

17.10.2022

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na