Zmiany w realizacji zleceń na wyroby medyczne

Maj 201712

Obowiązująca od początku tego roku ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zmienia częściowo zasady wydania refundowanych wyrobów medycznych. Poprawa dotyczy jednak osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Artykuł 18 dopuszcza odbiór wyrobów medycznych w zależności od rzeczywistych potrzeb i zużycia. Jest to niezwykle ważne w przypadku zaopatrzenia ortopedycznego. Długi czas oczekiwania na wymianę w ramach refundacji oznaczał wielokrotnie korzystanie z niedopasowanego sprzętu i zatrzymywanie postępu rehabilitacji bo dzieci szybko wyrastały. Ustawodawca wyszedł naprzeciw tym potrzebom i dla wybranej grupy dzieci zniósł ograniczenia czasowe i limity kwotowe na refundowane wyroby medyczne. Oznacza to w praktyce, że po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia dla tych dzieci będzie można częściej wymieniać wyroby medyczne niezależnie od obowiązujących ustawowo okresów i limitów. Zmiana dotyczy także środków pomocniczych, czyli m.in. sprzętu stomijnego. W sytuacji gdy zaopatrzenie dostępne w ramach standardowego limitu nie wystarcza do pełnego zaspokojenia potrzeb, lekarz może wystawić zlecenie na zwiększoną ilość. Przy czym nie podaje się dowolnej kwoty ale wielokrotność obowiązującego miesięcznego limitu. Na przykład w przypadku kolostomii miesięcznie będzie można odebrać sprzęt za kwotę nie 300 pln (obecnie obowiązujący miesięczny limit) ale 600 pln czy 900 pln.

 

Do pobrania pełen tekst ustawy oraz wzór zaświadczenia: Rozmiar
Ustawa za życiem – treść ustawy [.pdf] 844 KB
Ustawa za życiem – wzór zaświadczenia [.pdf] 390 KB
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na