Zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Cze 202327

Informujemy o opublikowaniu przez NFZ Zarządzenia nr 98/2023/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zarządzenie wprowadza nowe brzmienie załącznika nr 7 oraz reguluje, iż realizacja częściowa zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięczne, o której mowa w art. 38d ust. 4 i 5 ustawy o refundacji, może być dokonywana:

  • u różnych świadczeniodawców – w przypadku zleceń na wyroby medyczne wystawionych w postaci elektronicznej;
  • wyłącznie w jednym miejscu udzielania świadczeń – w przypadku zleceń wystawionych w postaci papierowej.

 

Zarządzenie nr 98/2023/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na