WAŻNE! Komunikat dotyczący zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Gru 202030

Ważna aktualizacja dotycząca zaleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że do dnia 31 grudnia 2020 r. będzie można zrealizować
zlecenia:
– wystawione,
– wystawione i potwierdzone
na starym wzorze zlecenia (który jest określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie
wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) ).

Od dnia 1 stycznia 2021 roku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy należy
realizować według nowego wzoru zlecenia (określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w
sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1555) ).

W razie pytań, wątpliwości możecie się Państwo kontaktować z naszą bezpłatną infolinią – czynną również w dni wolne od pracy

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na