Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Cze 202325

W dniu 16-06-2023 sejm przyjął ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, jest to niezwykle ważna dla nas wszystkich ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta w świadczeniach medycznych.

Ochrona praw pacjenta stanowi fundament systemu opieki zdrowotnej. Każdy pacjent powinien być traktowany z szacunkiem, godnością i uwagą, mając zagwarantowane swoje prawa i przywileje. Zapewnienie ochrony praw pacjenta to nie tylko obowiązek, ale również moralny imperatyw każdego systemu medycznego.

Tylko poprzez respektowanie i chronienie tych praw możemy budować zaufanie i zapewnić pacjentom opiekę medyczną, która jest etyczna, sprawiedliwa i skuteczna

Ustawa ma na celu zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej, wprowadzając wiele wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa świadczeń medycznych, w tym odpowiednie wykształcenie i szkolenia dla pracowników medycznych, a także wymóg wprowadzenia systemów kontroli jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem.

Wprowadza również wiele innych określeń dotyczących jakości i bezpieczeństwa świadczeń medycznych, które mogą wymóc na placówkach medycznych prowadzenie systemów kontroli jakości i bezpieczeństwa oraz zapewnienia odpowiedniego wykształcenia i szkolenia dla pracowników medycznych.

Wprowadzenie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta jest pierwszym tak ważnym krokiem w historii polskiego systemu ochrony zdrowia stawiający na bezpieczeństwo pacjenta i najwyższe standardy jego obsługi.

Uchwalona ustawa ma na celu podnieść jakość świadczonych pacjentowi usług medycznych i zapewnić jego prawa i bezpieczeństwo:

  • Zapewnienie ochrony pacjentom i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków związanych ze świadczeniami medycznymi z których korzystają.
  • Działać ma również jako mechanizm zapobiegawczy, chroniący pacjentów przed błędami medycznymi, niewłaściwymi procedurami lub nieodpowiednim leczeniem.
  • Stawia wymagania dotyczące jakości świadczonych usług medycznych, nakładając odpowiedzialność na świadczeniodawców opieki zdrowotnej, aby zapewnić wysoką jakość opieki i spełniać określone standardy.
  • Reguluje takie kwestie jak standaryzacja procedur medycznych, dostęp do informacji o pacjentach, a także monitoring i raportowanie niepożądanych zdarzeń medycznych.
  • Buduje i wzmacnianie zaufania pacjentów zapewniając dostęp do wysokiej jakości i bezpiecznych usług medycznych który jest kluczowy dla wzmacniania zaufania pacjentów do systemu opieki zdrowotnej. Ustawa pomaga w budowaniu zaufania, ponieważ wprowadza środki mające na celu minimalizowanie ryzyka i poprawę jakości opieki. Pacjenci mogą czuć się pewniej, korzystając z usług medycznych, gdy wiedzą, że istnieją określone przepisy i standardy, które muszą być przestrzegane.
  • Podnosi skuteczność i efektywność opieki zdrowotnej, zachęcając do stosowania dowodów naukowych i najlepszych praktyk w opiece zdrowotnej. Poprzez wymaganie spełniania określonych standardów, ustawa promuje skuteczne i efektywne podejście do leczenia pacjentów. Dzięki temu można minimalizować niepotrzebne procedury, unikać błędów i zapewnić, że pacjenci otrzymują najlepszą dostępną opiekę.

Jak podkreślił RPP Bartłomiej Chmielowiec ustawa to również system no-fault. Jest on obecny w krajach skandynawskich, Belgii, Francji, Nowej Zelandii, czy części Stanów Zjednoczonych. System no-fault to szybka analiza sytuacji, danego zdarzenia niepożądanego, szybka wypłata rekompensaty dla pacjenta. Bez poszukiwania winnego, z analizą przyczyn, koncentrująca się na rozwiązaniach cywilnoprawnych / Źródło: Puls Medycyny/.

Przy okazji też ustawy nie sposób nie wspomnieć o Funduszu Kompensacyjnym, który powstał ze względu na emocje, które towarzyszyły rozpoczęciu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Fundusz Kompensacyjny jest to rozwiązanie zapewniające wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych na zasadach uproszonych, na mocy których każda osoba, która odczuła niepożądane działanie szczepionki, mogła złożyć proces z powództwa cywilnego i w sądzie ubiegać się o odszkodowanie w zależności od indywidualnej wyceny szkody, jaka wiązała z pojawieniem się tego NOP – podkreślił Adam Niedzielski.

Katarzyna Szczepańska

16 czerwca 2023

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na