Nowe zasady wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne

Gru 201913

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2020 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne, w tym sprzęt stomijny, pieluchomajtki i cewniki.

Usprawnienia mają polegać na:

  1. weryfikacji uprawnień on-line już w trakcie wizyty u lekarza; jeśli proces weryfikacji przebiegnie pomyślnie nie będzie potrzebna dodatkowa wizyta w NFZ;

  2. dłuższym czasie obowiązywania zlecenia (12 miesięcy a nie 3 miesiące);

  3. umożliwieniu odbioru wyrobów medycznych na okres dogodny dla pacjenta (najmniejszy możliwy limit to 1 miesiąc, najdłuższy 6 miesięcy).

Ale nowy system ma też pewne ograniczenia:

  1. jeśli weryfikacja zdalna nie jest możliwa zlecenie można wystawić ręcznie, ale wymagana jest wizyta w NFZ w celu potwierdzenia uprawnień do odbioru refundowanych wyrobów medycznych; takie zlecenie ma ważność tylko 6 miesięcy;

  2. zlecenie przekazane do realizacji w danym punkcie powinno być w nim realizowane aż do końca jego ważności (maksymalnie przez 6 miesięcy jeśli wystawiono je ręcznie, maksymalnie 12 miesięcy jeśli potwierdzono je zdalnie u lekarza);

  3. jeśli chce się zmienić miejsce realizowania zleceń należy je zamknąć w najbliższym oddziale NFZ lub u lekarza, który od razu wystawi kolejne zlecenie;

  4. dla osób ze szczególnymi uprawnieniami 47DN i 47ZN może być kłopotliwe uzyskiwanie kolejnych zleceń na dodatkowe wyroby medyczne, potrzebą ilość wyrobów trzeba będzie oszacować z góry. Sugerujemy zatem pobieranie zleceń i odbieranie wyrobów w cyklach jednomiesięcznych, ponieważ tak może być łatwiej przewidzieć potrzeby;

  5. zniknie karta zaopatrzenia comiesięcznego, więc będzie konieczne zbieranie faktur i potwierdzeń realizacji zleceń we własnym zakresie, aby śledzić historię odbiorów.

Ze względu na duży stopień komplikacji przygotowań do pełnego wdrożenia nowego systemu Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że „wszystkie zlecenia wystawione wszystkie zlecenia (w tym również karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie wystawiane w ramach potwierdzania zleceń), które zostaną do dnia 31 grudnia 2019 r. wystawione i potwierdzone albo wystawione na dotychczasowych zasadach, będą również realizowane na dotychczasowych zasadach. Okres przejściowy dla potwierdzania i realizowania tych zleceń upłynie ostatecznie w dniu 31 grudnia 2020 r. Podkreślić przy tym należy, że karty potwierdzające uprawnienia do zaopatrzenia comiesięcznego wystawione przez oddziały wojewódzkie NFZ do dnia 31 grudnia 2019 r. zachowają ważność zgodnie z datą ważności określoną na karcie, a nie z dniem 1 stycznia 2020 r., zaś w ramach potwierdzania w 2020 r. zleceń wystawionych do dnia 31 grudnia 2019 r. ww. karty wystawiane będą przez NFZ na dotychczasowych zasadach.”*

* (tekst pisany kursywą pochodzi z komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 2019 https://www.gov.pl/web/zdrowie/wystawianie-i-realizacja-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-w-okresie-przejsciowym-1012020–31122020

Zachęcamy Państwa do wizyty u lekarza i poproszenie o wystawienie zleceń jeszcze 31 grudnia 2019. Zlecenia podobnie jak recepty mogą być wystawiane z odroczonym terminem realizacji, więc możecie Państwo otrzymać zlecenie na najbliższe trzy miesiące oraz drugie zlecenie na kolejne trzy miesiące (o ile wcześnie nie wygasa karta zaopatrzenia comiesięcznego).

W razie pytań prosimy o kontakt z Fundacją STOMAlife.

Wzór zlecenia na wyroby medyczne obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na