Komunikat STOMAlife ws. projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Lip 202214

Zwracam się do Państwa, w imieniu fundacji STOMAlife reprezentującej środowisko stomików, z prośba o wsparcie nas w kwestii opublikowanego przez MZ w dniu 8 lipca 2022 projektu zmiany  =rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  Na chwilę obecną obowiązują limity wartościowe, które  nie były rewaloryzowane od 2003 roku (Kolostomia 300 PLN; Ileostomia 400PLN; Urostomia 480 PLN)! Od dawna informujemy MZ że obecna refundacja jest niewystarczająca, aby móc godnie funkcjonować, a rosnące z miesiąca na miesiąc ceny, pogarszają ciągle ten status. Pisząc wprost nikt zdrowy nie wyobraża sobie możliwości skorzystania z toalety, raz na dwa dni, a w najlepszym wypadku raz dziennie!

Tymczasem MZ opublikowało projekt ustawy, która wprawdzie diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, ale w sposób bardzo dla osób z wyłonioną stomią niekorzystny. Jeżeli ustawa w takiej formie zostanie wdrożona, to wieloletnie starania naszej Fundacji i samych stomików czyli godne życie z wyłonioną stomią, obróci się w proch!

Publikowany projekt zakłada:

  1. Dopłatę przez osoby dorosłe do odbieranego sprzętu stomijnego, odpowiednio w wysokości 10% – worki i płytki, 20% – środki do pielęgnacji.
  2. Dostęp do bardzo okrojonej grupy środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe zaopatrzenie stomii jest niemożliwe.
  3. Przy kolostomii refundację środków pielęgnujących ograniczono wyłącznie do preparatu do usuwania przylepca.
  4. Ogranicza możliwość kontynuacji zleceń na zaopatrzenie przez pielęgniarki i położne – możliwa będzie kontynuacja na 6 miesięcy a nie jak dotychczas 12 miesięcy.
  5. Zakłada dopłatę do sprzętu również dla stomików z uprawnieniami dodatkowymi – dotkną one w sposób szczególny osoby niepełnosprawne.
  6. Przy wyliczaniu limitów zostały przyjęte ceny, które nie są aktualne, co oznacza realnie jeszcze dużo większe dopłaty pacjentów, niż przewidywane w projekcie.
  7. Zaopatrzenie dla stomika ma być wystawiana na 4 odrębnych zleceniach, w zależności od typu środków do zaopatrzenia stomii, znacznie dokładając pracy przy wypisaniu zleceń, ograniczając tym samym czas, który lekarz czy pielęgniarka może poświęcić na badanie pacjenta i rozmowę z nim.

Przewidywany sposób zaopatrzenia w środki ochrony stomii, ogranicza w znacznym stopniu dostęp do sprzętu. Jeżeli ustawa wejdzie w życie zgodnie z propozycjami, doprowadzi do wielu powikłań wynikających z niewystarczającego zaopatrzenia, ponieważ stomików zwyczajnie nie będzie stać na uiszczanie dopłat. W konsekwencji spowoduje wycofanie się osób z wyłonioną stomią z życia społecznego i zawodowego.

Postulaty środowiska stomijnego

  1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji-możliwość indywidualnego doboru zaopatrzenia w określonej wartości refundacji, bez współfinansowania ze strony osób z wyłonioną stomią.
  2. Urealnienie limitów refundowanego zaopatrzenia: kolostomia – 450 zł ;  ileostomia – 600 zł   ; urostomia – 650 zł
  3. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego, z uwzględnieniem spersonalizowanej możliwości doboru zaopatrzenia.

Prosimy wspomóżcie nas i podpiszcie petycje!

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na