Fundacja Stomalife dla Ukrainy

Mar 202216

Kochani, Fundacja Stomalife pozyskuje artykuły stomijne dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy znaleźli się w sytuacji beznadziejnej. Wojna zabiera nie tylko ich domy i najbliższych, ale odziera ich z resztek godności, odbierając dostęp do podstawowego zaopatrzenia stomijnego, bez którego jak sami wiecie najlepiej, bardzo trudno funkcjonować.

Działamy! Pukamy do wszystkich drzwi, aby pozyskiwać wsparcie i je otrzymujemy w formie darów sprzętowych.

Nie do przecenienia jest również Wasz wkład i Wasza ogromna ofiarność. Dzielicie się własnym sprzętem.

Wszystko co udaje się nam pozyskać możemy przekazać tym, dla których na ten moment staliśmy się tak ważnym wsparciem. A potrzeby są ogromne! Codziennie, zarówno z Humanitarnych Ośrodków Pomocy lokowanych w Polsce, gdzie wśród uchodźców znajdują się stomicy, jak i z okupowanej Ukrainy,  napływają do nas prośby o sprzęt. Żadna z tych próśb nie pozostaje bez odzewu! Pomagamy innym i dziękujemy za pomoc! Jesteście wielcy!

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa).

  • Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.
  • Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez świadczeniodawców, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki, na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Informujemy, iż Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała kilka tematycznych komunikatów dla świadczeniodawców w celu wyjaśnienia regulacji prawnych oraz wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

 

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na