59. posiedzenie Sejmu IX kadencji - kwestia planowanych zmian w rozp. dot. wydawania artykułów medycznych na zlecenie

Lip 202222

W dniu dzisiejszym podczas 59. posiedzenie Sejmu IX kadencji na wniosek grupy posłów została podniesiona kwestia planowanych zmian w rozporządzeniu dotyczącym wydawania artykułów medycznych na zlecenie.

Głos w naszej sprawie zabrała Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, która zapytała Ministra Zdrowia o planowane zmiany.

Zapytanie wystosowała również Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Minister Miłkowski udzielił odpowiedzi, jednakże trudno oprzeć się wrażeniu, że zostaliśmy wprawdzie usłyszani i to jest na ten moment najważniejsze, nadal jednak nie zostaliśmy zrozumiani.

Pan Minister udzielił odpowiedzi Posłankom i odniósł sie ogólnie do zmian w innych obszarach refundacji, które bezspornie są korzystne. Starał się również przekonać, że zmiany dla Stomików sa korzystne, bo Ministerstwo wyda więcej pieniędzy na świadczenia dla Stomików – cóż jednak z tego, kiedy będą to pieniądze wydane bez sensu, bo będa mogły być spożytkowane nie na artykuły, które są stomikowi potrzebne a na sprzęt niedopasowany. Konieczne będzie współpłacenie i w efekcie państwo wyda pieniądze podatników a stomicy, którzy przecież również sa podatnikami i tak będą płacić krocie żeby móc w sposób akceptowalny zabezpieczyć stomię.

Wierzymy że działania, które podjęliśmy przyniosą zamierzony efekt i owszem nastąpią zmiany w refundacji, ale będą to zmiany które zapewnią stomikom właściwe zaopatrzenie stomii, a nie zmiany, które cofają nas do epoki kamienia łupanego.

Jeżeli chcecie posłuchać zapytań Pani Marszałek i Pani Poseł, oraz odpowiedzi Ministra Zdrowia wejdźcie na 59. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Wystąpienia o których mowa miały miejsce w zakresie czasowym 09:15 do 09:25 – klikając „archiwum” na nazwisko Małgorzata Kidawa-Błońska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Maciej Miłkowski będziecie mogli wysłuchać zapytań i odpowiedzi w naszej sprawie.

Posłowie Małgorzata Kidawa-Błońska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Monika Rosa, Barbara Nowacka, Krystyna Sibińska, Elżbieta Gelert, Marta Golbik, Riad Haidar, Jerzy Hardie-Douglas, Marek Hok, Paweł Kowal, Katarzyna Lubnauer, Rajmund Miller, Krystyna Skowrońska, Ewa Kołodziej i Monika Wielichowska – KO, w sprawie sytuacji stomików po dokonaniu przez Ministerstwo Zdrowia zmian w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – do Ministra Zdrowia,

 

 

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na