Zmiany przepisów dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

Sie 202322

Wchodzą zmiany przepisów dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności, których ważność w okresie pandemii była automatycznie przedłużana.

Od 1 lipca 2023 roku stan zagrożenia epidemicznego został odwołany, a w ślad za tą decyzją ulegają zmianie zasady określające terminy obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które to orzeczenia będą wygaszane w trzech terminach, z których pierwszy wypada pod koniec 2023 roku.

Od 6 sierpnia 2023 roku obowiązują przepisy, które:

  • uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 roku – tzw. „Tarczy antykryzysowej” i
  • określają końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Do dnia 5 sierpnia 2023 roku, orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, były przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 roku – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Od 6 sierpnia 2023 roku obowiązują określone, graniczne daty ważności tychże orzeczeń.

I tak: orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:

  • do 31 grudnia 2020 roku – zachowa ważność do 31 grudnia 2023 roku,
  • w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku – zachowa ważność do 31 marca 2024 roku,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku – zachowa ważność do 30 września 2024 roku.

Pamiętajmy także, że orzeczenia te będą ważne nie dłużej niż do dnia wydania dla osoby z niepełno sprawnościami, nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Pamiętajmy zatem o konieczności składania wniosków do właściwych organów orzekających, aby nie stracić prawa do korzystania z uprawnień dodatkowych, które daje nam takie Orzeczenie.

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na