Zwężenie / zarastanie stomii

Zmniejszenie średnicy ujścia dla treści jelitowej, zwykle jako powikłanie późne pooperacyjne lub/i jako skutek innych wczesnych powikłań, np.: wpadnięcia/urwania stomii, braku zrostu sluzówkowo-skórnego. Prowadzi to do okresowych lub stałych trudności w wypróżnianiu, mogą dołączać się bóle brzucha, uczucie pełności itp. Wymaga kontroli u pielęgniarki stomijnej lub chirurga.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na