Zabieg operacyjny polegający na przywróceniu ciągłości przewodu pokarmowego i likwidacji wcześniej wyłonionej stomii. Operację poprzedza m.in. manometria odbytu i odbytnicy spawdzająca ciśnienie i napięcie mięśni. Stomicy oczekujący na operację zespolenia powinni regulranie wykonywać ćwiczenia mięśni zwieraczy aby nie doszło do zaniku co będzie skutkowało biegunkami lub wręcz nietrzymaniem stolca po operacji.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na