Zbiorniki kontynentne

Operacyjnie wytworzony zbiornik zastępujący pęcherz moczowy. Zbiorniki różnią się między sobą konstrukcją zastawek, stomią oraz odcinkiem wykorzystanego jelita. Największą zaletą tego rozwiązania jest trzymanie moczu, co eliminuje konieczność stosowania worków urostomijnych. Jednakże kandydaci do takiej rekonstrukcji układu moczowego muszą być manualnie zdolni do samocewnikowania, a taka zdolność powinna być dokładnie oszacowana. Regularne samocewnikowanie (clean itermittent self-catharisation  CISC) spełnia dwie zasadnicze funkcje: opróżnianie zbiornika z wydalonego przez nerki moczu oraz oczyszczanie go z wydzielanego przez zbiornik śluzu. Odprowadzenie to jest proponowane pacjentom, u których dodatni margines cewkowy bądź dysfunkcja cewki stanowią przeciwwskazanie do wytworzenia pęcherza ortotopowego. Alternatywna metoda, wykorzystująca wyrostek robaczkowy jako mechanizm zastawkowy, wiąże się z lepszymi wynikami, w tym z niższym odsetkiem poważnych powikłań.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na