Zastawka krętniczo-kątnicza

Inaczej zastawka Bauhina. Moment łączenia w którym jelito cienkie przechodzi w jelito grube. Zastawka Bauhina znajduje się na końcu jelita krętego, ostatniej części jelita cienkiego, a tym samym na początku jelita ślepego (kątnicy), pierwszej części jelita grubego. Stąd nazwa - "krętnicza" od jelita krętego, a "kątnicza" od kątnicy. Druga nazwa - zastawka Bauhina - pochodzi od nazwiska szwajcarskiego lekarza, Gasparda Bauhina. Zastawka Bauhina ma kształt przypominający szczelinę. Złożona jest z dwóch warg: górnej i dolnej. Górna należy do okrężnicy wstępującej, a dolna - do kątnicy. Wargi złączone są przednim i tylnym wędzidełkiem. Zastawka krętniczo-kątnicza wyściełana jest błoną śluzową, błoną podśluzową oraz mięśniówką, która tworzy mięsień zwieracz. Od strony jelita cienkiego zastawka pokryta jest kosmkami jelitowymi. Podstawowa funkcja zastawki krętniczo-kątniczej to przede wszystkim powstrzymywanie cofania się treści z jelita grubego do cienkiego. Zastawka spełnia również rolę bariery dla flory bakteryjnej jelita grubego. Dzięki zastawce Bauhina do jelita cienkiego niemalże wcale nie przenoszą się bakterie.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na