Zapalenie skóry wokół stomii

Reakcja zapalna skóry na skutek działania substancji drażniących, takich jak kał, mocz czy enzymy trawienne. Przyczyną jest źle dobrany sprzęt stomijny, nieprawidłowe jego stosowanie lub warunki anatomiczne utrudniające prawidłowe zaopatrzenie stomii. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie rodzaju używanego sprzętu, jak również prawidłowe docięcie otworu w płytce stomijnej zgodnie z rozmiarem stomii. Istotny jest również sposób zmiany sprzętu i stosowane środki pielęgnacyjne. Na skórę zmienioną zapalnie można zastosować pudry (przy wysięku), pasty gojące lub uszczelniająco-gojące przeznaczone do pielęgnacji stomii. Nie należy stosować dowolnych maści i kremów z apteki, ponieważ mogą utrudniać przyklejenie sprzętu stomijnego.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na