Zapalenie otrzewnej (łac. peritonitis)

Jest schorzeniem należącym do grupy ostrych stanów chirurgicznych, wymagających szybkiego postępowania oraz jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Chory z podejrzeniem zapalenia otrzewnej wymaga pilnej hospitalizacji. Zapalenie otrzewnej najczęściej jest wynikiem zakażenia bakteryjnego. Może również powstać w przypadku podrażnienia przez żółć, sok trzustkowy, krew czy sok żołądkowy. Wówczas mówimy o tzw. zapaleniu chemicznym otrzewnej. Główny mechanizm prowadzący do zapalenia związany jest z przerwanie ciągłości przewodu pokarmowego lub skóry i tą drogą dostanie się do jałowej jamy czynników powodujących zapalenie.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na