Zapadnięcie stomii

Powikłanie okołostomijne, do którego może dojść bezpośrednio po operacji, ale także w późniejszym okresie w wyniku zwiększenia masy ciała. Zapadnięcie często powoduje poważne problemy z zaopatrzeniem stomii workami stomijnymi i uszkodzenie skóry wokół przetoki. Opieka nad zapadniętą stomią wiąże się z zastosowaniem specjalnych worków. Jeżeli środki te nie zapewniają odpowiedniego uszczelnienia worka stomijnego, interwencja chirurgiczna może być konieczna. Jednak operacja ma sens tylko wtedy, gdy jej wynik poprawi komfort życia chorego. Pacjenci, u których zapadnięcie jest wynikiem zwiększenia masy ciała, powinni ją zredukować przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na