Wznowa choroby podstawowej w stomii

Najczęściej dotyczy choroby nowotworowej, Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Sposób postępowania zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby podstawowej. Ognisko raka jest zwykle objawem uogólnienia choroby nowotworowej. Miejscowe usunięcie takiego ogniska zapobiega takim powikłaniom jaki niedrożność czy krwotok. W przypadku wznowy choroby Leśniowskiego-Crohna lub colitis ulcerosa należy usunąć zmieniony odcinek jelita i ponownie wykonać stomię. Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać badanie endoskopowe, aby ocenić stopień zaawansowania zmian i ocenić zakres resekcji.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na