Wycięcie zbyt małego otworu w płytce stomijnej

Powoduje otarcie śluzówki jelita. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do martwicy stomii.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na