Wciągnięcie stomii

Wczesne powikłanie po operacji wyłonienia stomii. Występuje gdy stomia zostaje wciągnięta do wnętrza brzucha i nie wystaje nad powierzchnię skóry. Mogą być różne powody takiej sytuacji: w trakcie operacji nie można było właściwie wyprowadzić jelita na powierzchnię skóry; napięcie jelita, wzrost masy ciała. Największym problemem związanym z wciągnieciem stomii jest podciekanie treści jelitowej pod płytkę. W takim przypadku konieczne jest używanie odpowiedniego sprzętu stomijnego: pierścieni stomijnych lub worków stomijnych z płytką typu convex. Twoja pielęgniarka pomoże Ci dobrać sprzęt stomijny odpowiedni dla Ciebie.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na